BIG InfoMonitor: Elektryzujące długi Polaków

Źródło: badanie Quality Watch dla BIG InfoMonitor

Najbardziej uciążliwe rachunki za media 

Wśród najbardziej uciążliwych codziennych płatności Polacy wymieniają z największą częstotliwością rachunki za prąd, gaz i wodę (42 proc.) i problem ten dotyczy wszystkich bez względu na płeć, wiek czy miejsce zamieszkania. Co trzeci Polak z kolei, za szczególnie problematyczne uznaje koszty zakupu paliwa (36 proc.) i ta kategoria wyróżnia głównie mężczyzn (40 proc.), osoby między 35 a 44 rokiem życia (49 proc.) oraz mieszkańców wsi i dużych miast (od 100 do 500 tys. mieszkańców) – kolejno 40 i 36 proc. Zakup żywności ze względu na coraz wyższe ceny jest uciążliwy dla 33 proc. badanych i tu – podobnie jak z rachunkami za media – nie ma znaczących odchyleń, jeśli popatrzymy na demografię badanych. Zakup opału to w dzisiejszych czasach kolejna zagwozdka, wskazuje na nią 24 proc. osób i niewiele mniej na rachunki za czynsz, bo 22 proc. Z wydatkami na ogrzanie domostwa borykają się głównie mieszkańcy wsi, zaś problem z czynszami mają przede wszystkim mieszkańcy wielkich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – po 39 proc. Co piąty ankietowany (21 proc.) wymienia kredyty i pożyczki jako swoje największe utrapienie, z pewnością ze względu na rosnące oprocentowanie, a dotyka ono głównie osoby w przedziale wiekowym 45-54 lata (31 proc.). Leki i preparaty medyczne wymienia co szósta osoba i ten wydatek jest bolesny głównie dla seniorów. Dopiero co dziesiąty Polak deklaruje, że żadne wydatki nie są dla niego szczególnie uciążliwe.

 – Inflacja oraz podniesienie stóp procentowych znacznie pogorszyło sytuację finansową gospodarstw domowych. Choć wydajemy więcej, kupujemy mniej. Wiele decyzji zakupowych odkładanych jest w czasie, zmalała skłonność do zaciągania kredytów, a na pokrycie codziennych potrzeb i wydatków wykorzystywane są bieżące oszczędności. Zmieniła się też zupełnie klasyfikacja problemów Polaków, nigdy przedtem w naszych badaniach media, paliwo czy żywność nie były wskazywane jako te najbardziej uciążliwe. Nadal wiele z tych zmian dopiero odczujemy w nadchodzących miesiącach, choć mówiąc wprost, nasze dane już wyraźnie pokazują, że Polacy mają coraz większe kłopoty finansowe – wskazuje Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor. 

Polacy mają na swoim koncie coraz więcej zaległych zobowiązań 

Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK na koniec października br. łączna wartość zaległego zadłużenia konsumentów wyniosła niespełna 77,4 mld zł, a problem z regulowaniem bieżących zobowiązań ma już prawie 2,7 mln osób. To o 4,9 mld zł i o prawie 19 tys. niesolidnych płatników więcej niż jeszcze na koniec grudnia ubiegłego roku. – Nie napawa optymizmem również fakt, że średnie przeterminowane zadłużenie przypadające na konsumenta wynosi już blisko 29 tys. zł. Gdy zestawimy to z przeciętnym wynagrodzeniem, które po trzecim kwartale 2022 r. wg GUS wyniosło 6480 zł, dostrzeżemy, że statystyczny Polak posiadający zaległe długi, musiałby przeznaczyć już ponad cztery pensje na ich spłatę – zaznacza prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor (Grupy BIK).

Choć prąd, gaz i woda to nadrzędne media w życiu każdego człowieka, bez których trudno byłoby funkcjonować, to jednak są tacy, którym życie bez nich nie jest straszne. Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, Polacy mają ponad 7 mln zł zaległości z tego tytułu. – Rosnące ceny energii elektrycznej czy gazu ziemnego powodują, że ich odbiorcy mają coraz większy problem z terminowym opłaceniem rachunku za ich zużycie. Jednak dane zgromadzone w naszym rejestrze wskazują, że firmy dostarczające podstawowe media do mieszkań i domów Polaków radzą sobie wewnętrznie z problemami braku płatności i jednocześnie mają elastyczne podejście do swoich użytkowników, bo łączne zaległości zgromadzone w naszej bazie wciąż są stosunkowo nieduże. Skutecznym odstraszaczem jest też wstrzymanie dostaw. Jednak są tacy, którzy albo nie wykorzystali możliwości, jakie daje im dostawca prądu czy ogrzewania np. dzięki rozłożeniu na raty zaległego rachunku, albo popadli w spiralę zadłużenia, co w efekcie zakończyło się wpisem do rejestru – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Badania pokazują, że największy problem mamy obecnie z pokrywaniem rachunków za media, jednak długi Polaków obejmują też inne zobowiązania. Do grona problemów dochodzą jeszcze inne np. niespłacane rachunki za telefon i TV – ponad 1 mld zł, zaległe płatności za czynsz – prawie 200 mln zł, czy chociażby wobec ubezpieczycieli – kolejne 98 mln zł. Zobowiązania pozakredytowe Polaków stanowią w sumie już ponad 42 mld zł, a te względem banków i innych instytucji finansowych – ponad 35 mld zł. 537 tys. osób ma na swoim koncie oba rodzaje zaległych zobowiązań.

Źródło: media.big.pl

Naprawiamy czy zamieniamy na nowe. Zero waste – moda czy konieczność na trudne i wymagające czasy?

– Moda na zero waste nabiera obecnie zupełnie innego wymiaru. Za sprawą rosnących cen i spadku wartości pieniądza korzystanie z tego trendu już nie tylko będzie przejawem postawy proekologicznej, ale może stać się wręcz koniecznością. Jesteśmy obecnie w takim momencie, gdzie konsumpcja osiągnęła na tyle wysoki poziom, że naprawianie choć potrzebne, stało się nieopłacalne. Wysokie koszty części zamiennych, samej usługi i długi czas oczekiwania na naprawę zniechęcają nawet najbardziej zagorzałych wyznawców filozofii zero waste. Tracą na tym serwisy naprawcze, których zadłużenie rok do roku ulega zwiększeniu — mówi Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.

W ciągu roku przybyło ponad 91 mln zł zaległych długów. Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK wynika, że największe zaległości przypadają na serwisy prowadzące działalność w ramach napraw komputerów i urządzeń peryferyjnych, ostatni rok przyniósł blisko 26,6 mln zł dodatkowych przeterminowanych zobowiązań. Nie lepiej sytuacja wygląda w warsztatach oferujących naprawę elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD9521Z) oraz domowego i ogrodniczego (PKD9522Z) tu łącznie w kwocie zaległości przybyło ponad 28,6 mln zł. Co więcej pracownie zegarmistrzowskie odnotowały równo 600 proc. wzrost zadłużenia, dziś w ich finansach widnieje prawie 3,4 mln zł długów. Warsztaty meblowe na swoim koncie mają blisko 5,3 mln zł zaległości i jedynie serwisy obuwnicze pozbyły się części swoich zobowiązań.

Szewc potrzebny od zaraz?

Fachowców naprawiających obuwie jest coraz mniej, wystarczy rozejrzeć się dookoła, by zobaczyć, że w miejscach, gdzie do tej pory mieściły się zakłady szewskie, obecnie nie ma po nich już nawet śladu. Znikają nie tylko warsztaty, ale i chętni do przyuczenia się do zawodu. Nie ma co się dziwić, skoro w dobie fast fashion naprawa obuwia zwyczajnie się nie opłaca. W ostatnim jednak czasie powiało optymizmem, a to za sprawą powracających do łask zawodów z dawnych epok, takich jak choćby „golibroda”. Podobnie może być z szewcami, którzy, zanim jednak to się stanie, będą musieli przejść mocną transformację i zaoferować swoim klientom nie tylko produkt, ale i atrakcyjny serwis. Chętnych na dobrej jakości obuwie bowiem przybywa, co widać w rosnącej liczbie firm rzemieślniczych, specjalizujących się nie tylko w renowacji, ale i ręcznej produkcji obuwia i galanterii skórzanej.

Wybór jakościowych produktów jest jednym ze sposobów na oszczędzanie, naprawa ich — kolejnym. Widać to w danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Zaległe zobowiązania zakładów zajmujących się naprawą obuwia i wyrobów skórzanych jeszcze rok temu wynosiło już prawie 1,8 mln zł., natomiast na koniec września 2022 roku spadło do około 1,4 mln zł. To nadal bardzo dużo jak na tak niewielką branżę. Aktualne pozostają również  obawy związane z wyższymi kwotami wydawanymi na energię i materiały.

Oszczędności poszukiwane. Odzież i obuwie na celowniku

Inflacja i powszechna drożna już od wielu miesięcy mocno odbija się na podejściu Polaków do oszczędzania, widać to w wynikach cyklicznych badań Quality Watch prowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

– Zgodnie z ostatnim, październikowym badaniem, największa grupa Polaków oszczędza właśnie na zakupie nowego obuwia i odzieży (35 proc.). Ograniczenie wydatków to podstawowa forma radzenia sobie z brakiem pieniędzy, coraz częściej jednak pojawiają się głosy osób, które zamiast rezygnować z zakupu, wybierają alternatywne rozwiązania. 16 proc. badanych kupuje odzież używaną, a 14 proc. próbuje sprzedać produkty, które zalegają w szafie, w ten sposób zyskując nie tylko dodatkowe fundusze, ale przyczyniając się do dużo większych, bo ekologicznych oszczędności. Postawa taka wprost nawiązuje do idei gospodarki cyrkularnej, a sklepy z second hand zmieniają nazwę na butiki cyrkularne – komentuje prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor (Grupy BIK).

Naprawiać czy nie naprawiać? Oto jest pytanie!

Całkiem inaczej sytuacja wygląda w finansach serwisów zajmujących się naprawą i konserwacją komputerów i sprzętów komunikacyjnych. Ich nieopłacone w terminie zobowiązania widoczne w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK osiągnęły ponad 56 mln zł, to wzrost o prawie 90 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Coraz droższy sprzęt komputerowy, niedobory komponentów, jak i komputerów osobistych w związku z zerwanymi łańcuchami dostaw bardzo mocno doświadczyły rynek przemysłu elektronicznego. Wzrost zapotrzebowania na tego typu sprzęt, w związku z masowym przechodzeniem na pracę zdalną, dotkliwie zachwiał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Zmianie uległy również zwyczaje w obrębie spędzania wolnego czasu i form komunikacji. Postęp technologiczny nigdy nie był tak gwałtowny, jak w ciągu ostatnich kilku lat. Najbardziej poszkodowanymi okazały się serwisy komputerowe i nawet złagodzenie braków w dostawach komponentów na początku tego roku, nie uchroniło ich przed kłopotami finansowymi.

Naprawianie komputerów, sprzętów komunikacyjnych i audiowizualnych od dawna uznawane jest przez odbiorców za nieopłacalne i zbyt czasochłonne. Jeszcze pod koniec 2020 roku, w badaniu dot. postaw wobec naprawiania, 21,3 proc. respondentów zdecydowało się na zakup nowego sprzętu, ponieważ naprawa zepsutego produktu okazywała się zbyt kosztowna. Podobna liczba badanych jako powód podawała brak możliwości renowacji, pomimo podejmowanych prób. Najczęstszym powodem jest jednak chęć posiadania nowszego, nowoczesnego modelu[1].

– Niechęć w stosunku do naprawienia sprzętu RTV/AGD wynika również z problemu ze znalezieniem odpowiedniego serwisu bądź fachowca. Pomocni mogą okazać się bardziej świadomi ekologicznie odbiorcy. Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza działania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym, umożliwiając swoim konsumentom nie tylko łatwiejszy serwis, ale możliwość pozbycia się nieużywanego sprzętu w sposób przyjazny środowisku i ekonomiczny. Zmieniają się też postawy Polaków, którzy zasady zero waste włączają w codzienne życie. Moda na renowację mebli, odnawianie dawnych przedmiotów, ubrań czy sprzętu elektronicznego może okazać się pomocna dla serwisów naprawczych, a przy tym być okazją do znalezienia nowej, przydatnej pasji – dodaje Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.

[1] Raport Tauron: Naprawiamy czy wyrzucamy?

Źródło: media.big.pl

Nie możesz znaleźć swojej karty płatniczej? Zastrzeż ją!

Gdy stwierdzisz brak karty, nie wpadaj w panikę. Jednak pamiętaj, że trzeba działać szybko.

 • Sprawdź jeszcze raz.

Jeśli chcesz zapłacić w sklepie lub planujesz pobrać pieniądze z bankomatu, ale stwierdzasz, że nie masz karty, najpierw …spokojnie sprawdź jeszcze raz. Jeśli jej nie znajdziesz, powinieneś niezwłocznie ją zastrzec.

 • Jak zastrzec kartę?

Możesz to zrobić bezpośrednio w banku, przez system internetowy (ta ostatnia opcja nie jest oferowana we wszystkich bankach), ale najlepiej sprawdza się kontakt telefoniczny. Możesz zadzwonić na infolinię swojego banku lub pod uniwersalny numer (+48) 828 828 828. Ta usługa działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Płacisz tylko za połączenie, według taryfy swojego operatora. Co ważne, z numerem tym możesz połączyć się w dowolnym miejscu na świecie. Infolinia działa w języku polskim, ukraińskim oraz angielskim.

 • Postępuj zgodnie z instrukcją.

System poprosi cię o wypowiedzenie nazwy banku. Nie bój się, że ją przekręcisz.Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, system może rozpoznawać nazwę każdego
z banków – partnerów uczestniczących w systemie, odmienioną na różne sposoby. Uwzględnia pełną formę, jej części i skrót, a dodatkowo w przypadku nazw o niepolskim brzmieniu, umożliwia rozpoznawanie jej w oryginalnym języku.

 • Co daje zastrzeżenie karty?

Jeśli nie zastrzeżemy karty, a ktoś się nią posłuży np. zapłaci nią za zakupy lub wyczyści konto, będziemy musieli ponieść tego konsekwencje. Jeśli złodziej będzie próbował okraść nasze konto, już po tym jak zastrzeżemy kartę i trafi ona do Systemu Zastrzegania Kart, odpowiedzialność za nasze finanse bierze na siebie bank.

 • Gdy jednak znajdziesz zastrzeżoną już wcześniej przez Ciebie kartę.

Zastrzeżenie karty jest na ogół procesem nieodwracalnym. Dostaniesz nową kartę. Starej karty nie wolno wyrzucać w całości. Trzeba ją zniszczyć, przecinając wzdłuż paska magnetycznego i/lub chipa.

Więcej informacji na stronie www.Zastrzegam.pl dostępnej w języku polskim i ukraińskim.

Bezpieczni nie tylko w Święta

Przedświąteczne zamieszanie to raj dla cyberprzestępców i oszustów internetowych, ponieważ w ferworze zakupów łatwo stracić czujność i narazić się na utratę pieniędzy. W samym III kwartale 2022 r. odnotowano 2.089 prób wyłudzeń na łączną kwotę 47,7 mln zł. 

Warto więc stosować kilka zasad, które zwiększą bezpieczeństwo zakupów – jest ich mniej niż potraw, które tradycyjnie powinny znaleźć się na wigilijnym stole.

 1. Bezpiecznie korzystaj

Wypłacając pieniądze stań blisko maszyny i zasłoń swoim ciałem ekran i klawisze. Dobrym nawykiem jest też zasłanianie klawiatury ręką. Jeszcze przed włożeniem karty do bankomatu sprawdź, czy wejście na kartę nie posiada żadnych dodatkowych nakładek w postaci np. doklejonej nietypowej listwy z nawierconymi małymi otworami, elementów działających jak magnes, elementów, które można oderwać czy odkleić itp.

Zwróć również uwagę na klawiaturę – nie powinna być wypukła ani zniekształcona. Jeśli wygląd lub funkcjonowanie bankomatu wzbudzi Twoje podejrzenia, nie wykonuj transakcji.

 1. Instaluj programy ze sprawdzonych źródeł

Szczególnie narażone są osoby, które pobierają aplikacje z nieoficjalnych sklepów i pozwalają im na niczym nieuzasadnione nadawanie uprawnień dostępowych do zawartości urządzenia. Zagrożenie stanowić mogą też phishingowe (czyli wyłudzające dane) e-maile oraz wyskakujące reklamy z atrakcyjnymi, świątecznymi promocjami na stronach, w które możesz kliknąć nawet przez przypadek.

Aplikacja antywirusowa może pomóc wykryć fałszywe aplikacje i próby wyłudzeń danych. Pomoże także gdy telefon zostanie zgubiony lub skradziony wiele antywirusów pozwala na zdalne usuwanie danych.

 1. Pomyśl zanim klikniesz

Większość ataków polega na wykorzystaniu ludzkiej naiwności. Przestępcy tworzą komunikat motywujący odbiorcę do tego, żeby wykonał szybko jakieś działanie. Nikt nie chce stracić dostępu do maili albo mieć zablokowanego konta bankowego, dlatego klikamy w podany link, żeby uchronić się przed taką sytuacją.

Nie powinniśmy tego robić! Banki nigdy nie komunikują się z klientami w tych sprawach w taki sposób. Jak można uchronić się przed takimi kłopotami? Najlepsza rada brzmi: daj sobie czas i nie klikaj od razu w link. Pomyśl, zadzwoń do instytucji lub osoby, od której potencjalnie otrzymałeś e-mail lub SMS-a, z pytaniem czy rzeczywiście chcą żebyś wykonał nietypowe działania.

 1. Chroń swoją tożsamość

Powinniśmy mieć świadomość, że nie tylko zagubienie dowodu tożsamości, ale również jego czasowa strata może przyczynić się do naszych problemów w przyszłości. Nie należy więc pozostawiać dokumentów bez opieki, czy też jako zastaw np. w wypożyczalni. Przestępcy posiadający nasze dane osobowe mogą przykładowo wyłudzić kredyt na nasze nazwisko, czy też wziąć tzw. chwilówkę w firmie pożyczkowej. Mogą także na nasze nazwisko wypożyczyć i sprzedać samochód lub podpisać kilka umów z operatorem telekomunikacyjnym, dostając w zamian markowe telefony komórkowe.

Problemy związane z wykorzystaniem naszej tożsamości mogą do nas dotrzeć po kilku miesiącach lub nawet latach. Bardzo ważną czynnością po utracie dokumentu tożsamości jest jego zastrzeżenie.

Gdy zastrzegasz dowód, zgłaszasz go do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W kilka minut informacja dotrze do wszystkich banków w Polsce, Poczty Polskiej oraz operatorów telefonii komórkowej. Twoja tożsamość jest bezpieczna i nikt nie będzie mógł już potwierdzić tożsamości na podstawie Twojego dokumentu.

 1. Zabezpiecz kod PIN

PIN do karty bankowej nie powinien być nigdzie zapisywany, zwłaszcza na karcie, w portfelu, ani w telefonie. Ułóż PIN, który nie będzie oczywisty (jak data Twoich urodzin czy ciąg takich samych cyfr). Nigdy nie podawaj nikomu swojego PIN-u, ani nie pożyczaj karty. Pamiętaj o zmianie PIN-u co jakiś czas, np. raz na pół roku.

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo sprawdzaj także wyciąg z konta. W przypadku podejrzanych transakcji zgłoś problem swojemu bankowi.

 1. Straciłeś kartę? Nie ryzykuj

Co roku Polacy tracą ponad milion kart płatniczych. Głównie dlatego, że je gubią, ale czasem padają także ofiarą kradzieży. Jeżeli Cię to spotka, skorzystaj z wygodnego systemu do zastrzegania kart bankomatowych.

Zadzwoń na numer (+48) 828 828 828, wypowiedz nazwę banku, a system połączy Cię z jego infolinią. Następnie odpowiedz na kilka pytań weryfikujących i bezpłatnie zastrzeż swoją kartę.

 1. Aktualizuj system i aplikacje

Aktualizacje systemu operacyjnego oraz kluczowych aplikacji oprócz nowych funkcji i możliwości, zawierają w sobie wiele dodatków poprawiających bezpieczeństwo naszych danych oraz wirtualnego portfela.

Warto również rozdzielić kanały komunikacyjne tak, by autoryzujące wiadomości np. SMS przychodziły na inne urządzenie, niż to przez które logujemy się do banku.

 1. Zabezpiecz dostęp

Tak jak nie zostawiasz otwartych drzwi do domu, tak nie zostawiaj otwartego dostępu do swojego telefonu czy laptopa.

W czasach weryfikacji odciskiem palca, twarzą czy kilkucyfrowym kodem nie warto podawać swoich danych na tacy. Stosuj zabezpieczenia jakie umożliwia Ci Twoje urządzenie.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP

Przybywa niepłacących alimentów, a na wyprawkę szkolną potrzeba ponad 500 zł

Średni wydatek jaki w tym roku przewidują na wyprawkę szkolną, rodzice samodzielnie wychowujący dzieci, którzy mają jednocześnie zasądzone alimenty, to najczęściej ponad 500 zł, odpowiedziało tak 51 proc. ankietowanych o ponad 5 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Od 400 do 500 zł założyła na ten cel co szósta osoba, a co ósma między 300 a 400 zł – wynika z badania wykonanego w sierpniu przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. Dla prawie 76 proc. osób będzie to wyższa kwota niż w ubiegłym roku. Wszystkiemu winna inflacja, która sprawiła, że podrożało wszystko. Skompletowanie wyprawki szkolnej będzie nie lada wyzwaniem, a to dopiero kropla w morzu potrzeb.

 – Szczególnie, że sytuacja finansowa wielu niealimentowanych rodzin nie wygląda najlepiej. W naszym badaniu, prawie 35 proc. osób wskazuje, że żyje skromnie i musi na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować swoimi budżetami. 4 proc. osób odpowiada wręcz, że nie ma pieniędzy nawet na podstawowe potrzeby. Kolejne 46 proc. osób żyje na średnim poziomie, ale nie zawsze może sobie pozwolić na poważniejsze zakupy. Jedynie co dziewiąta osoba wspomina, że wiedzie się jej dobrze i wystarcza jej na wiele, bez specjalnego oszczędzania. 4 proc. mówi, że żyje bardzo dobrze i że może pozwolić sobie na pewien luksus – informuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Źródło: badanie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

Gdy nie ma alimentów, brakuje też na edukację dzieci

Obecnie już niemal 80 proc. rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują zasądzonych alimentów, ocenia, że właśnie ze względu na kiepską sytuację finansową mają one zdecydowanie gorsze warunki do nauki niż rówieśnicy. Przed rokiem uważała tak ponad połowa ankietowanych. 39 proc. opiekunów podkreśla, że nie stać ich na jakiekolwiek zajęcia dodatkowe, a kolejne 30 proc. ankietowanych deklaruje, że może opłacić najwyżej jedne zajęcia pozalekcyjne. Co piąty badany wskazuje, że nie może sobie pozwolić też na sfinansowanie dziecku korepetycji, w razie pojawienia się problemów w nauce.

Co więcej, jak wynika z badania, rodzic, który nie płaci alimentów, dodatkowo również w żaden sposób nie wspiera swoich dzieci choćby właśnie przy okazji rozpoczęcia roku szkolonego, informuje o tym aż 98 proc. osób. Nieliczny odsetek tych, którzy otrzymują jakąś pomoc najczęściej wymieniają przybory szkolne, sporadycznie gotówkę.

Granicę pomiędzy tymi, którzy wychowują dzieci bez finansowego wsparcia drugiego rodzica, a nie płacącymi na swoje potomstwo, w zdecydowanej większości wytycza płeć. Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor – 95 proc. dłużników alimentacyjnych to mężczyźni.

Długów i dłużników przybywa

Wcześniej pandemia, a teraz gwałtowny wzrost cen przyczynił się do tego, że znów pojawia się więcej trudności ze ściąganiem alimentów, zauważa to 41 proc. badanych. Przybywa rodziców, którzy nie płacą na swoje dzieci. W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor na koniec lipca było zgłoszonych ponad 267 tys. osób, które nie wywiązują się z płacenia alimentów – to o 13 570 dłużników więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ich zaległości z tego tytułu sięgają prawie 11,8 mld zł – o niemal 1,5 mld zł więcej niż w sierpniu 2021. Obecnie średnia zaległość przypadająca na dłużnika alimentacyjnego wynosi już ponad 44 tys. zł.

 – Poza problemami, jakie przysporzyła osobom ubiegającym się o alimenty pandemia, a teraz galopująca inflacja i drożyzna, która uszczupla portfele wielu Polakom, wzrost statystyk jest też efektem zmian w przepisach i jeszcze większej mobilizacji gmin, które regularnie przekazują dane kolejnych dłużników do prowadzonych przez BIG-i rejestrów. Od grudnia ubiegłego roku gminy, wypłacające za niesolidnych rodziców pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego znów mogą zgłaszać informacje o zaległości alimentacyjnej bez względu na czas powstania zobowiązania. I tak też robią. Od chwili nowelizacji prawa dopisały ponad 301 tys. dłużników niepłacących na swoje dzieci, najwięcej w lipcu tego roku, prawie 62,5 tys. osób – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Warto też przypomnieć, że BIG-i nie wykreślają już informacji gospodarczych o zobowiązaniach alimentacyjnych przekazywanych przez gminy, do czasu aż dług wobec Skarbu Państwa zostanie spłacony. Przed tą zmianą informacje gospodarcze o zobowiązaniach starszych niż 6 lat były usuwane. – To z pewnością może utrudnić życie osobie niepłacącej alimentów, bo prędzej czy później przeszkodzi w zakupach na raty czy podpisaniu umowy abonamentowej – podkreśla Sławomir Grzelczak.

Problemy z alimentami problemem całej Polski

Brak alimentów najbardziej doskwiera opiekunom dzieci z województw mazowieckiego, śląskiego i pomorskiego, w każdym z nich długi przekraczają miliard złotych i tu też zamieszkuje najwięcej dłużników alimentacyjnych. Z kolei średni dług na osobę najwyższy jest w woj. kujawsko-pomorskim i wynosi 49 348 zł.

Stosunkowo najlepiej sytuacja z dłużnikami alimentacyjnymi wygląda w woj. opolskim.

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Źródło: media.big.pl

Post slider 1

NOWOCZESNE
ZARZĄDZANIE
BIZNESEM

mapa-Polski

Post slider 2

Lekcje
dla uczniów szkół
ponadpodstawowych

Rynek finansowy

RYNEK FINANSOWY

zaufanie w biznesie

mądre inwestowanie

MĄDRE INWESTOWANIE

Rynek finansowy

MOJE FINANSE

myślę przedsiębiorczo

Cyberbezpieczeństwo

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer convallis, elit vitae tempor hendrerit, lorem enim eleifend diam, nec imperdiet purus leo ac lacus. Fusce vestibulum tellus vel ligula ultricies scelerisque id a leo. Nulla risus elit, faucibus ultrices lorem sed, tristique vulputate erat. Nulla a tortor eu purus ultricies viverra vitae at est.

Donec at pharetra velit. Aliquam suscipit nisl sed neque finibus mattis. Nulla facilisi. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam aliquet vehicula egestas. Nam mi ipsum, gravida et pharetra sed, consequat at erat. Nullam euismod pharetra vulputate. Donec iaculis in orci auctor ornare. Aenean nec felis id nunc auctor pellentesque sit amet at lacus. Etiam ac porttitor quam, eu sollicitudin dui. Mauris bibendum ex mauris, tempor sodales lacus faucibus vel. Mauris a lacinia nunc.

Nullam fringilla lorem id diam pharetra elementum. Donec vitae lectus ac quam laoreet interdum. Pellentesque volutpat enim metus, feugiat maximus purus interdum vel. Integer nec consectetur sem, id condimentum risus. Duis id nulla in purus dictum vestibulum. Aenean id turpis eu velit pulvinar vehicula sit amet ac ipsum. In hendrerit nulla non nunc auctor ultricies. Sed condimentum sit amet dolor at finibus. Aliquam erat volutpat.

Donec non blandit quam. Morbi quis consectetur mauris. Aliquam quam diam, dictum sodales eros ut, efficitur posuere felis. Phasellus est orci, fermentum vitae vulputate nec, aliquam non odio. Nullam lacinia volutpat aliquet. In viverra ligula in aliquam finibus. In hac habitasse platea dictumst. Nam purus massa, aliquam vel accumsan at, euismod sed risus. Vestibulum pharetra est vitae neque eleifend, eu porttitor felis egestas. Praesent sed mi suscipit, elementum turpis a, commodo felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

Donec at pharetra velit. Aliquam suscipit nisl sed neque finibus mattis. Nulla facilisi. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam aliquet vehicula egestas. Nam mi ipsum, gravida et pharetra sed, consequat at erat. Nullam euismod pharetra vulputate. Donec iaculis in orci auctor ornare. Aenean nec felis id nunc auctor pellentesque sit amet at lacus. Etiam ac porttitor quam, eu sollicitudin dui. Mauris bibendum ex mauris, tempor sodales lacus faucibus vel. Mauris a lacinia nunc.

Nullam fringilla lorem id diam pharetra elementum. Donec vitae lectus ac quam laoreet interdum. Pellentesque volutpat enim metus, feugiat maximus purus interdum vel. Integer nec consectetur sem, id condimentum risus. Duis id nulla in purus dictum vestibulum. Aenean id turpis eu velit pulvinar vehicula sit amet ac ipsum. In hendrerit nulla non nunc auctor ultricies. Sed condimentum sit amet dolor at finibus. Aliquam erat volutpat.

Donec non blandit quam. Morbi quis consectetur mauris. Aliquam quam diam, dictum sodales eros ut, efficitur posuere felis. Phasellus est orci, fermentum vitae vulputate nec, aliquam non odio. Nullam lacinia volutpat aliquet. In viverra ligula in aliquam finibus. In hac habitasse platea dictumst. Nam purus massa, aliquam vel accumsan at, euismod sed risus. Vestibulum pharetra est vitae neque eleifend, eu porttitor felis egestas. Praesent sed mi suscipit, elementum turpis a, commodo felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer convallis, elit vitae tempor hendrerit, lorem enim eleifend diam, nec imperdiet purus leo ac lacus. Fusce vestibulum tellus vel ligula ultricies scelerisque id a leo. Nulla risus elit, faucibus ultrices lorem sed, tristique vulputate erat. Nulla a tortor eu purus ultricies viverra vitae at est.

Donec at pharetra velit. Aliquam suscipit nisl sed neque finibus mattis. Nulla facilisi. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam aliquet vehicula egestas. Nam mi ipsum, gravida et pharetra sed, consequat at erat. Nullam euismod pharetra vulputate. Donec iaculis in orci auctor ornare. Aenean nec felis id nunc auctor pellentesque sit amet at lacus. Etiam ac porttitor quam, eu sollicitudin dui. Mauris bibendum ex mauris, tempor sodales lacus faucibus vel. Mauris a lacinia nunc.

Nullam fringilla lorem id diam pharetra elementum. Donec vitae lectus ac quam laoreet interdum. Pellentesque volutpat enim metus, feugiat maximus purus interdum vel. Integer nec consectetur sem, id condimentum risus. Duis id nulla in purus dictum vestibulum. Aenean id turpis eu velit pulvinar vehicula sit amet ac ipsum. In hendrerit nulla non nunc auctor ultricies. Sed condimentum sit amet dolor at finibus. Aliquam erat volutpat.

Donec non blandit quam. Morbi quis consectetur mauris. Aliquam quam diam, dictum sodales eros ut, efficitur posuere felis. Phasellus est orci, fermentum vitae vulputate nec, aliquam non odio. Nullam lacinia volutpat aliquet. In viverra ligula in aliquam finibus. In hac habitasse platea dictumst. Nam purus massa, aliquam vel accumsan at, euismod sed risus. Vestibulum pharetra est vitae neque eleifend, eu porttitor felis egestas. Praesent sed mi suscipit, elementum turpis a, commodo felis.