Wykłady prowadzone przez praktyków

Wykłady prowadzone przez praktyków

Podstawowa i najczęściej realizowana forma aktywności w ramach współpracy z uczelniami. Wykłady prowadzone są przez praktyków reprezentujących Partnerów, przedstawicieli programu oraz nauczycieli akademickich.

Na ogół realizowane są w ramach siatki zajęć studentów, w porozumieniu z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Mają formę stacjonarną lub on-line. Do realizacji wykładu w formule on-line wykorzystywana jest platforma webinarowa programu lub platforma uczelniana. W przypadku użycia platformy webinarowej studenci otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Wykłady mają charakter praktyczny i trwają zwykle 60 do 90 minut.

Szczególną ich formę stanowią Ogólnopolskie Wykłady Liderów w formule on-line, czyli spotkania z wybitnymi liderami i ekspertami, w których uczestniczą studenci i wykładowcy z uczelni w całej Polsce. Dotychczas udział w takich wykładach brali m.in. Prezes Związku Banków Polskich, Wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w Grupie BIK, Prezes EFPA, Prezes CFA, przedstawiciele GPW.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wykładów