Moduły tematyczne

moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym

Realizowany jest ze Związkiem Banków PolskichBiurem Informacji Kredytowej oraz Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Moduł opisuje m.in. zaplecze informacyjne sektora bankowego, znaczenie wymiany informacji gospodarczych dla konsumentów i przedsiębiorców, zakres informacji gromadzonych przez banki  na temat konsumentów i przedsiębiorców oraz to w jaki sposób każdy konsument może sprawdzić informacje na swój temat.

Moduł składa się z 5 wykładów:

Moduł: Narzędzia e-gospodarki

Moduł realizowany z Krajową Izbą Rozliczeniową – technologicznym hubem, podstawowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego i dostawcą cyfrowych rozwiązań dla bankowości, gospodarki i administracji. Głównym celem jest popularyzacja elektronicznego obrotu gospodarczego, wykorzystywania nowoczesnych, elektronicznych systemów płatności i rozliczeń oraz bezpieczeństwa i szybkości płatności bezgotówkowych.

W ramach modułu realizowany jest wykład:

Systemy Rozliczeniowe KIR S.A.

Wykład wprowadza w tematykę systemów rozliczeniowych i instrumentów płatniczych dostępnych w Polsce, polskiego systemu płatniczego, w tym powiązań systemów płatności z europejskimi systemami płatniczymi, zasad działania Jednolitego Obszaru Płatności w euro SEPA, systemu płatności w  euro tj. Euro Elixir i  perspektyw rozwoju polskiego systemu płatniczego.