Grupy docelowe

Grupy docelowe

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Polsce – realizowany na podstawie porozumień podpisanych z ponad 120 uczelniami. Grupy docelowe naszych działań to:

 • szkoły wyższe
 • pracownicy akademiccy
 • studenci i doktoranci
 • organizacje studenckie
 • przedstawiciele biznesu
 • środowiska opiniotwórcze

Szkoły wyższe

Głównym celem Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest bliska współpraca szkół wyższych i sektora finansowego. Działania realizowane są na uczelniach i wydziałach o różnym profilu, najczęściej związanych z ekonomią, finansami, zarządzaniem, gospodarką i biznesem. W programie uczestniczą przedstawiciele większości typów uczelni: uniwersytety, akademie, politechniki, uczelnie ekonomiczne, techniczne, rolnicze, pedagogiczne, wojskowe, wyższe szkoły zawodowe. Zapraszamy do zapoznania się z listą uczelni, z którymi nawiązano współpracę w ramach Programu NZB.

Pracownicy akademiccy

Władze uczelni podpisując porozumienie o współpracy z Programem NZB, wskazują koordynatora uczelnianego odpowiedzialnego za realizację porozumienia. Na przestrzeni kilkunastu lat, dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z kilkuset pracownikami akademickimi, którzy zaangażowani są w realizację różnorodnych, wspólnych inicjatyw. Dzięki ich zaangażowaniu wprowadzana jest w życie idea współpracy nauka – biznes. Regularne spotkania w ramach Ogólnopolskich Spotkań Koordynatorów i Wykładowców Programu NZB to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i kreowania nowych inicjatyw. Główne pola współpracy z pracownikami akademickimi to realizacja wykładów, udział w konferencjach naukowych, organizacja Stref NZB oraz wykorzystywanie przez wykładowców platformy Score Hunter.

Studenci i doktoranci

Program skierowany jest do studentów i doktorantów. Główne korzyści dla tych grup to zdobycie praktycznej wiedzy wykraczającej poza program zajęć na studiach oraz lepsze przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Studenci uzyskują także wysoki poziom edukacji finansowej i ekonomicznej, co pozytywnie wpłynie na jakość ich pracy zawodowej i życia osobistego.

Organizacje studenckie

Organizacje studenckie, z którymi współpracujemy to:

 • koła naukowe,
 • samorządy studenckie i doktoranckie – wydziałowe i uczelniane,
 • Parlament Studentów RP,
 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
 • Forum Uczelni Technicznych,
 • Forum Uniwersytetów Polskich,
 • Forum Uczelni Ekonomicznych,
 • media samorządowe.

 

Współpraca z tymi organizacjami jest realizowana w ramach indywidualnych ustaleń.

Przedstawiciele biznesu

Program NZB powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Realizowana była także współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Grupą BPS, SGB, Fundacją GPW, IGTE, IZFiA, PIU. Uczestnictwo w Programie NZB to m.in. możliwość dotarcia do tysięcy studentów i pracowników akademickich na terenie całego kraju, praktyczny wpływ na treści merytoryczne przekazywane studentom oraz możliwość kreowania wizerunku firmy jako instytucji odpowiedzialnej społecznie. Poznaj wszystkich naszych Partnerów.

Środowiska opiniotwórcze

Współpraca i wsparcie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, pracowników naukowych i dydaktycznych to doskonała okazja do wymiany wspólnych doświadczeń i rozwoju współpracy nauki z biznesem.