Zespół NZB

Zespół nzb

Waldemar Zbytek

Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, związany również przez kilkanaście lat, w tym jako Wiceprezes Zarządu, z Centrum Procesów Bankowych i Informacji. Od lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce. Współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami, m.in. Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Programu „Bankowcy dla Edukacji” oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.

Krzysztof Ostafiński Dyrektor Programu

Radca prawny, w latach 2008 – 2023 r.  związany z Centrum Procesów Bankowych i Informacji r., a od 2017 r. z Warszawskim Instytutem Bankowości. Wykładowca w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i na studiach podyplomowych. Ukończył również studia na kierunku socjologia. Jego zainteresowania związane są z polityką, psychologią społeczną i prawem.

KOORDYNATORZY REGIONALNI

Mateusz Zając

Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej w Krakowie. Wykładowca w Programie Nowoczesne Zarządzenie Biznesem. Odpowiada za realizacje programów edukacyjnych WIB na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i opolskiego. W ramach rozwoju Programu Bankowcy dla Edukacji współpracę z jednostkami samorządów terytorialnych, bankami spółdzielczymi, szkołami i nauczycielami. Koordynuje projekty edukacyjne „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” oraz „Porwani Przez Ekonomię”. Członek Rady Programowej kierunki Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Magister politologii Akademii Pedagogicznej im. K.E.N w Krakowie, ukończył Podyplomowe Studia Biznesu: Zarządzanie i Finanse dla Nauczycieli w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Marcin Wąsik-Wiszniewski
Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Wykładowca i trener biznesu w zakresie zarządzania z wykorzystaniem symulacji biznesowych. Od wielu lat związany z branżą szkoleniową i środowiskiem akademickim. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni. Praktyk biznesu – przedsiębiorca. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych form edukacji, m.in. gier i symulacji biznesowych.

Piotr Żmudzki
Przedsiębiorca, pośrednik finansowy. Wykładowca w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Z sektorem bankowym związany od ponad 10 lat, jako pracownik Banku Handlowego w Warszawie rozpoczął swoją współpracę z Biurem Informacji Kredytowej. Współpracując z Warszawskim Instytutem Bankowości zajmuje się edukacją ekonomiczną w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji”, a jako wolontariusz Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, aby zwiększyć świadomość znaczenia edukacji finansowej. W latach 2015-2023 r. współpracował z Centrum Procesów Bankowych i Informacji prowadząc zajęcia ze studentami na terenie całego kraju.

Jarosław Jezierski
Menadżer, ekonomista, kierownik projektów i jednostek organizacyjnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i studiów menadżerskich MBA na Polish Open University/Oxford Brookes University. Doświadczenie zdobywał w branży motoryzacyjnej, medycznej i finansowej. Od 2017 r. współpracownik Warszawskiego Instytutu Bankowości, wcześniej w Centrum Procesów Bankowych i Informacji. Wykładowca w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Prowadzi wykłady dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym oraz oszczędzania i inwestowania długoterminowego w języku polskim i angielskim.