Regulamin

Regulamin serwisu www.nzb.pl

1. Właścicielem Serwisu Internetowego ww.nzb.pl jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB).

2. Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) działa w ramach struktury organizacyjnej WIB.

3. Zawartość Serwisu podlega ochronie wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83 z późn.zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001r., nr 49, poz. 508 z późn.zm.).

4. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują WIB działającemu poprzez NZB, podmiotom należącym do Związku Banków Polskich lub z nim stowarzyszonym oraz Partnerom Programu NZB.

5. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania pełnych informacji lub ich fragmentów pod warunkiem poszanowania praw autorskich oraz praw z tytułu rejestracji znaków towarowych należących do WIB lub wykorzystywanych przez WIB za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez udostępnianie publicznie, reprodukowane w całości lub części lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody WIB.

6. WIB oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Mimo to WIB informuje, że dane zawarte w Serwisie mają charakter jedynie i wyłącznie informacyjny. WIB nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. WIB nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w niniejszym Serwisie.

7. WIB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele WIB zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

8. WIB zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

9. WIB nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych serwisów internetowych oraz stron WWW nie stanowiących własności WIB ani nie będących w dyspozycji WIB, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

10. Założenie konta na serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług dostępu do jawnych i kodowanych treści serwisu www.nzb.pl oraz działań promocyjno-marketingowych WIB, NZB oraz Partnerów NZB – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).