Seminaria NZB

Seminaria NZB

Realizowane w formie cyklu spotkań organizowanych przez Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem we współpracy z kołami naukowymi.

W trakcie seminariów eksperci, wykładowcy, a w szczególności przedstawiciele ww. grup prezentują przygotowane referaty, jak również zabierają głos w debatach merytorycznych.

Wydarzenia o charakterze naukowym odbywają się w formule on-line. Poruszają różnorodne tematy z zakresu ekonomii, finansów, ekologii i gospodarki. Odbiorcami seminariów są studenci, przedstawiciele kół naukowych i pracownicy zaproszonych uczelni.

Prelegenci otrzymują zaświadczenie wraz z tematem wygłoszonego referatu, a pozostali uczestnicy certyfikat uczestnictwa w PDF.