Konferencje naukowe

Konferencje naukowe

Program NZB jest uczestnikiem lub współorganizatorem konferencji naukowych na uczelniach.

Wydarzenia najczęściej mają charakter ogólnopolski lub międzynarodowy.

W ramach współpracy uczelni z Programem NZB możliwe jest m.in. wystąpienie merytoryczne przedstawiciela Programu, organizacja stoiska edukacyjno-informacyjnego, objęcie wydarzenia patronatem Programu NZB, promocja w sieci TV Student i organizacja konkursu.