WYKŁAD: Utrata tożsamości, a Twoje finanse. Metody, skutki, przeciwdziałanie

WYKŁAD: UTRATA TOŻSAMOŚCI, A TWOJE FINANSE. METODY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE

Biuro Informacji Kredytowej to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. To także instytucja udostępniająca rozwiązania pozwalające kontrolować spłacane zobowiązania kredytowe i pożyczkowe, jak też dowiedzieć się o próbie wyłudzenia kredytu lub pożyczki.

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.

Więcej informacji na www.bik.pl

W ramach współpracy z BIK realizowany jest wykład:

UTRATA TOŻSAMOŚCI, A TWOJE FINANSE. METODY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE.

Wykład wprowadza w tematykę ochrony tożsamości – najczęstszych sposobów utraty i wyłudzania danych osobowych, konsekwencji tego zjawiska, jak też działań jakie możemy podjąć, aby uchronić się przed utratą danych, a jeśli już do tego dojdzie – działań minimalizujących jego skutki.