Świąteczny Portfel Polaków 2023


Według raportu „Świąteczny Portfel Polaków 2023” opracowanego przez Związek Banków Polskich:

✔ Średni wydatek na Święta to 1490 zł, minimalny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.
✔ Najwięcej wydamy na jedzenie i organizację Świąt (średnio 607 zł), prezenty (565 zł), podróże (318 zł).
✔ 86% badanych finansuje świąteczne wydatki z bieżących dochodów, ale ✔ 30% może potrzebować dodatkowego wsparcia, np. oszczędności lub pożyczki.
✔ 64% rozważa ograniczenie wydatków, głównie na prezenty.
✔ Mimo niższej inflacji niż w poprzednim roku, koszty życia wzrosły o 8%.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem: 📰 bank.pl