Program NZB na Konferencji Ekspertów Praw Studenta

W dniach 25-28 sierpnia br. na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się tegoroczna edycja konferencji szkoleniowej organizowanej przez Parlament Studentów RP. Partnerem głównym wydarzenia był Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

W spotkaniu udział wzięło ponad 120 uczestników – działaczy samorządów studenckich z uczelni w całej Polsce. Konferencję EPS otworzyła debata „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i mobilność studentów”. Podczas części inauguracyjnej zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej a Centrum Prawa Bankowego i Informacji – inicjatorem Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (więcej informacji).

Podczas czterech dni konferencji, doświadczeni szkoleniowcy z Parlamentu Studentów RP oraz zaproszeni goście przeprowadzili liczne szkolenia skierowane do samorządowców, którzy ze zdobytej wiedzy będą korzystać w praktyce wraz z początkiem roku akademickiego 2016/2017.

Wśród programu szkoleń znalazły się takie zajęcia jak: „Organizacja szkoleń. Dobre praktyki”, „Prezentacja krok po kroku, czyli o prawach i obowiązkach studenta.”, „Jak prezentować treści studentom” oraz „Idealna prezentacja”. Nie zabrakło także warsztatów z technik prezentacji czy szkolenia Google.

Może Cię zainteresować: