W Warszawie podpisano porozumienieo współpracy pomiędzy Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej a Centrum Prawa Bankowego i Informacji – inicjatorem Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Projekt OFMA funkcjonuje przy Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” od listopada 2015 r.

 

Obie instytucje, współpracujące ze sobą od połowy 2015 r. w ramach porozumienia podpisanego przez Ariela Wojciechowskiego – Przewodniczącego PSRP oraz Jacka Furgę – Prezesa Zarządu CPBiI będą działać na rzecz rozwoju działalności mediów akademickich w Polsce. Wspólne działania o charakterze PR i komunikacyjnym, współpraca przy organizacji szkoleń, konferencji i spotkań związanych z działalnością mediów akademickich, dialog z instytucjami publicznymi oraz partnerami zewnętrznymi ma zaowocować w przyszłości podniesieniem jakości mediów akademickich, stworzeniem platformy współpracy środowiskowej oraz popularyzacją mediów akademickich wśród studentów.

 

 

Wśród wspólnych inicjatyw OFMA i PSRP w roku akademickim 2016/2017 znajdą się m.in. start Funduszu Grantów dla redakcji i dziennikarzy akademickich oraz Krajowa Konferencja OFMA (www.ofma.info.pl)

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas części inauguracyjnej podczas III Konferencji Ekspertów Praw Studenta, której głównym partnerem był Program NZB (więcej informacji).