W Warszawie podpisano porozumienieo współpracy pomiędzy Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej a Centrum Prawa Bankowego i Informacji – inicjatorem Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Projekt OFMA funkcjonuje przy Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” od listopada 2015 r.

 

Obie instytucje, współpracujące ze sobą od połowy 2015 r. w ramach porozumienia podpisanego przez Ariela Wojciechowskiego – Przewodniczącego PSRP oraz Jacka Furgę – Prezesa Zarządu CPBiI będą działać na rzecz rozwoju działalności mediów akademickich w Polsce. Wspólne działania o charakterze PR i komunikacyjnym, współpraca przy organizacji szkoleń, konferencji i spotkań związanych z działalnością mediów akademickich, dialog z instytucjami publicznymi oraz partnerami zewnętrznymi ma zaowocować w przyszłości podniesieniem jakości mediów akademickich, stworzeniem platformy współpracy środowiskowej oraz popularyzacją mediów akademickich wśród studentów.

 

 

Wśród wspólnych inicjatyw OFMA i PSRP w roku akademickim 2016/2017 znajdą się m.in. start Funduszu Grantów dla redakcji i dziennikarzy akademickich oraz Krajowa Konferencja OFMA (www.ofma.info.pl)

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas części inauguracyjnej podczas III Konferencji Ekspertów Praw Studenta, której głównym partnerem był Program NZB (więcej informacji).

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel