Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo

Rosnąca rola rynków i instytucji finansowych w gospodarce bywa określana mianem finansjalizacji. Oznacza ona proces, w którym rynki finansowe determinują zachowania wszystkich podmiotów, w tym instytucji finansowych, przedsiębiorstw, inwestorów indywidualnych oraz gospodarstw domowych.

Rynki finansowe oddziałują na liczne kategorie społeczno-ekonomiczne i kształtują wiele obszarów życia, budząc przy tym pytania o społeczną odpowiedzialność biznesu. Mając na uwadze istotność tej problematyki Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego podjęły wspólną decyzję o organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo”, która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2015 r. w Rzeszowie. Jest to jedna z pierwszych konferencji w Polsce poświęconych tej tematyce.

Naszym zamiarem jest integracja rozmaitych punktów widzenia i środowisk naukowych, zajmujących się tą problematyką. Zależy nam na stworzeniu pola do dyskusji interdyscyplinarnej, dlatego też konferencja skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych, jak i humanistycznych. Celem konferencji jest przedstawienie problemu finansjalizacji i zainicjowanie dyskusji na ten temat, wypracowanie polskiej definicji pojęcia finansjalizacja, określenie strategicznych kierunków badawczych oraz upowszechnienie zagranicznych badań poświęconych tej tematyce. W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele głównych zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką finansjalizacji oraz wielu znamienitych polskich uczonych pochodzących z różnych ośrodków naukowych w kraju, a także osoby reprezentujące najważniejsze instytucje nadzorujące rynek finansowy w Polsce i przedstawiciele świata biznesu.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.finansjalizacja.wsiz.pl

Może Cię zainteresować: