20-lat obecności Polski w Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W tym dniu unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Tego dnia w Dublinie , Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE, przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Decyzja o członkostwie była powszechnie odbierana jako potwierdzenie odzyskania suwerenności i wzmocnienia demokracji w Polsce. W referendum akcesyjnym ponad 77% głosujących obywateli opowiedziało się za członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

Proces akcesyjny, który trwał kilka lat, wymagał gruntownych reform politycznych, gospodarczych i społecznych. Polska musiała dostosować swoje prawo do zbioru przepisów
i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Proces ten obejmował reformy instytucji państwowych, modernizację gospodarki, poprawę jakości ochrony środowiska oraz rozwój infrastruktury.

Przez ostatnie dwie dekady Polska przeszła znaczącą transformację, stając się jednym
z dynamicznie rozwijających się krajów w Europie. Istotnym aspektem członkostwa w UE jest zauważalny wzrost gospodarczy – Polska systematycznie zmniejsza dystans w PKB per capita w porównaniu do średniej unijnej.

Do Polski zostały przekazane środki o wartości ponad 161 miliardów euro w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Te fundusze wspierały różnorodne projekty inwestycyjne, obejmujące transport, energetykę, ochronę środowiska, innowacje, rozwój przedsiębiorstw oraz inicjatywy społeczne. Finansowanie to nie tylko obejmowało duże projekty, ale również tysiące lokalnych inicjatyw, które były bliskie mieszkańcom, dotyczyły ich codziennych spraw i potrzeb. Te środki miały szczególne znaczenie dla mniej rozwiniętych regionów, które skutecznie wykorzystały te fundusze, przekształcając swój profil gospodarczy i wykorzystując ukryte potencjały.

Polska przede wszystkim jednak zyskała dostęp do wspólnego rynku unijnego, co przyczyniło się do wzrostu eksportu i umocnienia pozycji kraju w gospodarce globalnej. Udział eksportu towarów w PKB wzrósł z 25 proc. w 2003 roku do 56 proc. w 2020 roku. W eksporcie do UE Polska jest często wiodącym dostawcą w kategoriach takich jak części samochodowe, akumulatory, telewizory, meble i kosmetyki. Artykuły rolno-spożywcze zyskały na znaczeniu w sprzedaży do UE, stanowiąc około 15% całkowitej wartości eksportu w 2022 roku.

Nie można również pominąć wpływu członkostwa w UE na rynek pracy i na migrację – po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele państw otworzyło swoje rynki pracy dla polskich obywateli.

W kontekście obchodów 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej warto podkreślić korzyści gospodarcze wynikające z integracji europejskiej. Należy jednak docenić obecność Polski w UE z punktu widzenia bezpieczeństwa, wynikającego z obecności wśród krajów o podobnych wartościach.

Przed Polską i Unią Europejską wciąż stoi wiele wyzwań, m.in. demograficznych, ekonomicznych, ekologicznych i związanych z rozwojem technologii. Ostatnie 20 lat pokazuje jednak, że nasza ojczyzna jest gotowa na różnego rodzaju wyzwania, również dzięki strategicznemu wsparciu Unii Europejskiej.

Może Cię zainteresować: