ZUS przypomina – pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi.

 

Kto zgłasza studenta do ubezpieczenia zdrowotnego

 
Zaczęłam studia. Nigdzie nie pracuję. Kto będzie mnie zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego – nadal rodzic?
 
Jeśli nie skończyłaś 26 lat, Twój rodzic nadal zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie musi z tego powodu opłacać wyższej składki. Gdy Twój rodzic nie jest ubezpieczony (nie pracuje) albo masz więcej niż 26 lat, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna Cię zgłosić uczelnia. Musisz ją o tym  poinformować – złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.
 

Czy student zleceniobiorca jest oskładkowany

 
Studiuję i chciałbym rozpocząć pracę na podstawie umowy zlecenia. Czy od takiej umowy muszą być opłacane składki? 
 
Jeśli nie skończyłeś 26 lat, to Twój zleceniodawca nie będzie opłacał żadnych składek. Prawo do zwolnienia z opłacenia składek od umowy zlecenia masz od dnia przyjęcia w poczet studentów (czyli immatrykulacji) do dnia, w którym:
  • uczelnia skreśli Cię z listy studentów (bo np. zrezygnujesz ze studiów),
  • złożysz egzamin dyplomowy,
  • złożysz ostatni wymagany planem studiów egzamin – jeśli studiujesz na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym lub weterynarii,
  • zaliczysz ostatnią przewidzianą w planach studiów praktykę – jeśli studiujesz farmację. 
 
Jeżeli uczysz się na studiach doktoranckich lub podyplomowych, to nie jesteś studentem według przepisów ubezpieczeniowych, nawet jeśli masz mniej niż 26 lat. Nie możesz więc skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek od umowy zlecenia. Ze zwolnienia nie skorzystasz także, jeśli podpiszesz umowę zlecenia z własnym pracodawcą albo na jego rzecz. Jeśli skończysz 26 lat, skończysz studia lub przez jakiś czas nie masz statusu studenta (np. w czerwcu obroniłeś licencjat i od października rozpoczniesz uzupełniające studia magisterskie), poinformuj o tym swojego zleceniodawcę. Będzie on musiał zgłosić Cię do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 

Kiedy niania może podpisać umowę uaktywniającą

 
Studiuję i chcę pracować jako niania. Zależy mi na ubezpieczeniach. Jakie warunki muszę spełnić, aby podpisać umowę? 
 
Możesz podpisać umowę uaktywniającą, jeśli będziesz opiekować się dzieckiem, które skończyło 20 tygodni. Umowa może być zawarta do końca roku szkolnego (31 sierpnia), w którym dziecko skończy 3 lata, a jeśli pobyt dziecka w przedszkolu jest niemożliwy lub utrudniony – do końca roku szkolnego, w którym skończy 4 lata. Jeśli podpiszesz umowę uaktywniającą, będziesz objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Składki na te ubezpieczenia w zależności od wysokości wynagrodzenia sfinansuje w całości lub w części budżet państwa. Możesz też przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale składkę na to ubezpieczenie płatnik (rodzic dziecka) wpłaci do ZUS z Twojej pensji.

 

Autor: Centrala ZUS

 

Może Cię zainteresować: