Zmiany na rynku finansowym, w technologii i prawie

Jak zmiany kapitałowe, które zachodzą na polskim rynku bankowym wpłyną na możliwość finansowania gospodarki? Czy płatności mobilne są bezpieczniejsze od transakcji kartowych i internetowych? Jak wdrożyć nowe regulacje w obszarze ochrony danych osobowych w odpowiednim czasie, skutecznie i możliwie tanio? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi padną już 20 czerwca na „Horyzontach Bankowości 2017” – multikonferencyjnym projekcie dla sektora bankowego.

 

Nadchodzą nowe modele bankowego biznesu

Inwestorzy krajowi i zagraniczni w 2016 r. odnotowali po raz pierwszy spadek zysków z powodu niskich stóp procentowych, dodatkowych obciążeń podatkowych banków, rosnącej składki na BFG i potencjalnych projektów w obszarze kredytów walutowych. W połączeniu z możliwym wycofaniem się części banków zagranicznych z Polski, może to doprowadzić do zmniejszenia konkurencyjności w sektorze usług finansowych. To z kolei może mieć wpływ na stopniowe ograniczenie możliwości kredytowania przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Z tego też powodu podczas otwartej dyskusji na „Forum Strategii Bankowych” prezentowane będą różne modele biznesowe i kierunki rozwoju sektora bankowego w perspektywie kolejnych 5-10 lat.

Nie ma odwrotu od płatności mobilnych

Liczba osób korzystających w Polsce z płatności mobilnych w 2015 roku wynosiła jedyne 1,5 do 2 mln użytkowników. Rok później wzrosła już do 5 mln. Na początku 2017 roku banki raportowały, że z ich aplikacji mobilnych korzysta już ponad 8 milionów klientów. Banki zachęcają swoich klientów do korzystania z płatności mobilnych, tworząc specjalnie dla nich różnego rodzaju usługi, a także powiązane z nimi programy lojalnościowe. Doświadczeniom polskich banków we wdrażaniu takich systemów transakcyjnych dedykowana będzie konferencja „Płatności Mobilne”. Wśród uczestników konferencji są między innymi: Tadeusz Kościński, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w NBP czy Zbigniew Derdziuk, doradca zarządu mBanku, były prezes ZUS.

RODO wyzwaniem dla banków

Cena bezpieczeństwa to paradygmat współczesnej gospodarki. Konieczność wdrożenia przez przedsiębiorstwa General Data Protection Regulation (polska potoczna nazwa: RODO) do maja 2018 roku, jawi się jako zagrożenie samo w sobie. Na polskim rynku występuje bowiem głęboki deficyt specjalistów o kwalifikacjach gwarantujących skuteczne poprowadzenie projektu implementacji GDPR. Forum General Data Protection Regulation pozwala poznać możliwe scenariusze od strony osób zarządzających bankiem oraz kluczowe decyzje zarządcze, jakie muszą one podjąć. Udział w nim ma zagwarantować uniknięcie najgroźniejszych błędów na poszczególnych etapach projektu.

Co roku „Horyzonty Bankowości” obfitują w ważne i aktualne tematy dla sektora bankowego. Nie inaczej jest także w tym roku. Tematyka, która zdominowała tegoroczny program, wiąże się ze zmianami w świecie finansów. Rosnące koszty prowadzenia działalności skłaniają inwestorów do zrewidowania ich zaangażowania w polski sektor bankowy. Boom na płatności mobilne zmienia sposób, w jaki do niedawna definiowana była bankowość elektroniczna. Nowe regulacje w obszarze ochrony danych osobowych wprowadzają wiele obostrzeń w komunikacji z klientami, utrudnią także pozyskiwanie nowych – mówi Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

 

 

 

Rangi wydarzeniu nadają obchodzone w tym roku jubileusze 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Obie instytucje powołane zostały do życia przez Związek Banków Polskich, mają zbliżone obszary działania i jeden wspólny cel: działanie na rzecz sektora bankowego. Ćwierćwiecze świętuje również „Miesięcznik Finansowy BANK”.

 

„Horyzonty Bankowości 2017” odbędą się 20 czerwca 2017 r. w warszawskimHilton Warsaw Hotel and Convention Centre:

Części przedpołudniowa, w godz. 9:00 – 15:00

  • Forum Strategii Bankowych 2017
  • Płatności Mobilne 2017
  • General Data Protection Regulation 2017


Części popołudniowa, w godz. 16:00 – 19:00:

Gala Horyzonty Bankowości 2017

  • Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” za najlepszy esej
  • Wręczenie Nagród Dziennikarskich im. Mariana Krzaka
  • Wręczenie nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2017″ „Miesięcznika Finansowego BANK”
  • Debata środowiska bankowego: „Bank jutra”, w której udział potwierdzili: Dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska, Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu ING Bank Śląski, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Jarosław Mastalerz,  Prezes Zarządu mAkcelerator

 

Więcej informacji: www.aleBank.pl/HB

Może Cię zainteresować: