Waldemar Zbytek

Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, od lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem", projektu "Bankowcy dla Edukacji" oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.

 

   

Krzysztof Ostafiński - Dyrektor Programu

Radca prawny, od 2008 r. związany z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., obecnie zajmujący stanowisko Dyrektora Programu NZB, koordynator modułu tematycznego „Ubezpieczenia społeczne”, wykładowca w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i na studiach podyplomowych, wolontariusz w projekcie edukacyjnym BAKCYL. Ukończył również studia na kierunku socjologia. Jego zainteresowania związane są z polityką, psychologią społeczną i prawem.

 

 

KOORDYNATORZY REGIONALNI

   

Jarosław Jezierski

Menadżer, ekonomista, kierownik projektów i jednostek organizacyjnych; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i studiów menadżerskich MBA na Polish Open University/Oxford Brookes University. Ma za sobą doświadczenia w branży motoryzacyjnej, medycznej i finansowej. Od 2009 pracownik i współpracownik Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Obecnie wykładowca Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Prowadzi wykłady dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym oraz oszczędzania i inwestowania długoterminowego w języku polskim i angielskim.

   

Mateusz Zając

Magister Politologii Akademii Pedagogicznej im. K.E.N. w Krakowie, ukończył studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Od 2008 r. roku pracuje w Centrum Prawa Bankowego i Informacji, obecnie na stanowisku Regionalnego Kierownika w Krakowie. Członek Rady Programowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do spraw współpracy ze Związkiem Banków Polskich w realizacji egzaminów Europejski Certyfikat Bankowca. Główne obszary zainteresowań: motoryzacja, ekonomia, polityka, nowoczesne technologie.

 

   

Marcin Wąsik-Wiszniewski

Trener, konsultant i wykładowca w zakresie tematów związanych z zarządzaniem, logistyką oraz symulacjami biznesowymi. Od wielu lat związany z branżą szkoleniową i środowiskiem akademickim. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej. Magister ekonomii - absolwent Akademii Morskiej. Doświadczenie praktyczne zdobywał zarządzając firmą handlowo – eksportową, współpracując z Europą Wschodnią i Kazachstanem, a także tworząc dział spedycji międzynarodowej w holdingu produkcyjnym. Współtwórca projektów szkoleniowych dla firm z branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i uczelni wyższych. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych form edukacji, m.in. gier i symulacji biznesowych m.in. dla Grupy Warta, Ergo Hestii, T–Mobile, PAN, WSB.

   

Piotr Żmudzki 

Przedsiębiorca, pośrednik finansowy, wykładowca programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Z sektorem bankowym związany od ponad 10 lat, jako pracownik Banku Handlowego w Warszawie S.A. rozpoczął swoją współpracę z Biurem Informacji Kredytowej S.A. Obecnie w ramach projektów edukacyjnych zainicjowanych przez Związek Banków Polskich i Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., prowadząc zajęcia ze studentami na terenie całego kraju. Współpracując z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości zajmuje się również edukacją ekonomiczną w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji” a jako wolontariusz Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, aby zwiększyć świadomość znaczenia edukacji finansowej.

 

 

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel