Zakres działań

Do podstawowych działań realizowanych w ramach Programu zaliczamy formy aktywności tj.:

  • Wykłady
  • Strefy NZB
  • Seminaria NZB
  • Konferencje naukowe
  • Score Hunter