Zakończyło się XI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Już po raz jedenasty młodzi liderzy z całej Europy spotkali się w Polsce, aby rozmawiać na temat przyszłości Europy oraz młodego pokolenia. Celem, który przyświecał wydarzeniu było stworzenie międzynarodowego think-thanku – składającego się z reprezentantów przyszłych europejskich elit, oddziałujących zarówno na płaszczyźnie lokalnej w swoich krajach, jak i inicjujących wspólnie międzynarodowe projekty i przedsięwzięcia.

Jedna z debat poświęcona została przyszłości młodego pokolenia oraz trendów i wyzwań jakie stoją przed edukacją, rynkiem pracy i systemem emerytalnym. W gronie panelistów obok m.in. Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej RP, Grzegorza Chłopka, Prezesa PTE Nationale Nederlanden, Władysława Kosiniaka – Kamysza, byłego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, znalazł się również Waldemar Zbytek, Dyrektor Generalny Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

W tegorocznej edycji Forum, udział wzięło blisko 400 liderów z 43 państw.

 

 

Zapis debaty:Jaka przyszłość młodego pokolenia? Trendy i wyzwania dla edukacji, rynku pracy, rynku kapitałowego i systemu emerytalnego w Polsce i Europie”.

Może Cię zainteresować: