Za nami finał ogólnopolskiego Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwa 2017

Dzisiaj w Warszawie podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej odbył się finał ogólnopolskiego Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwa. 64 uczestników z całej Polski wyłonionych spośród blisko 3 000 uczniów szkół ponagimnazjalnych przez godzinę odpowiadało na 45 pytań z zakresu gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwa.

Zwycięzcą został: Dominik Adamek z III LO im. C.K. Norwida w Koninie

Drugie miejsce: Artur Czernia z ZS nr 2 w Dębicy

Trzecie miejsce: Adam Żmuda z ZSLiT nr 1 w Warszawie

Oprócz konkursu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Partnerów Projektu: Microsoft, IBM, Fundacja BZ WBK i porozmawiali o zaangażowaniu tychże instytucji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz codziennej działalności na rzecz edukacji młodzieży. Spośród finalistów dwudziestu najlepszych uczestników w czerwcu weźmie udział w wizycie studyjnej w Warszawie, podczas której odwiedzą najważniejsze instytucje i firmy związane z nowoczesnymi technologiami. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Organizatorami jest Warszawski Instytut Bankowości i Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych. Patronami wydarzenia się Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Może Cię zainteresować: