XXIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i Jego Środowisko”

Od 24 lat Konferencja ‘Człowiek i jego środowisko” organizowana jest na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  przez Studenckie Koła Naukowe, Uczelnianą Radę Samorządu Studentów  oraz Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej. 

Jej inicjatorem był dr Marek Stachurski z Instytutu Biologii, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników, wieloletni redaktor naukowy materiałów pokonferencyjnych.

Konferencja skupia młodych ludzi o naukowych  aspiracjach zarówno z Uniwersytetu w Kielcach i Filii w Piotrkowie Trybunalskim, jak również uczelni z całej Polski. Zapraszani są też studenci z Uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet Jana Kochanowskiego współpracuje i prowadzi wymiany studenckie.

Studenci prezentują  wyniki własnych badań naukowych ujęte w ramy sekcji: Humanistyczno – Społecznej, Przyrodniczo – Ekonomicznej oraz Posterowej. Swoje referaty naukowe mogą też wygłaszać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  Autorzy najlepszych prezentacji otrzymują nagrody rzeczowe, a referaty, które uzyskały odpowiednią ocenę Komisji są później  publikowane  w „Zeszytach  Studenckiego  Ruchu Naukowego”.

W tym roku swój udział w konferencji zadeklarowało 50 studentów z 29 Studenckich Kół Naukowych, w większości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach a także z Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu, Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu, Akademii Górniczo- Hutnicza w Krakowie oraz Państwowego Uniwersytetu w Brześciu.

Organizatorzy zaplanowali również panele dyskusyjne, mające na celu wymianę doświadczeń oraz  przybliżenie uczestnikom omawianych zagadnień.

Program Konferencji przewiduje również wykład inauguracyjny Dr Janusza Wróblewskiego pt. „Język i kariera” oraz seminarium „Systemy wsparcia studentów w różnych obszarach”,  prowadzone przez pracowników naukowych  UJK.

Patronat honorowy nad Konferencja obejmuje Rektor UJK prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak.

Zobacz: PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Może Cię zainteresować: