XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na Politechnice Lubelskiej

14 maja 2015 r. Koło Naukowe Menedżerów Politechniki Lubelskiej zorganizowało XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Uczesniczyli w nim członkowie różnych środowisk i dyscyplin naukowych oraz przedstawiciele biznesu zainteresowani przedstawioną problematyką.

Sympozjum Naukowe „Study of Management – experiences and new trends" obejmowało następujące bloki tematyczne:
– zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji,
– innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
– zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,
– zarządzanie publiczne,
– zarządzanie 2.0,
– marketing w zarządzaniu,
– CSR jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw
 
Zorganizowane Sympozjum było dla uczestników szansą na wymianę cennej wiedzy oraz doświadczeń.
 

Może Cię zainteresować: