XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

W tegorocznej edycji Forum, które odbywa się w dniach 4-8 września br. w Nowym Sączu bierze udział blisko 400 liderów z 43 państw m.in. Unii Europejskiej, ale także Europy Wschodniej, Rosji Kaukazu. Uczestnikami Forum są młodzi przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, a także młodzi pracownicy naukowi i dziennikarze. W spotkaniu uczestniczy m.in. Wiceprezes CPBiI, realizujący Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” – Waldemar Zbytek.

Celem, który przyświeca Forum Ekonomicznemu Młodych Liderów jest stworzenie międzynarodowego think-thanku – składającego się z reprezentantów przyszłych europejskich elit, oddziałujących zarówno na płaszczyźnie lokalnej w swoich krajach, jak i inicjujących wspólnie międzynarodowe projekty i przedsięwzięcia, które pozwolą budować lepsze jutro.

Trzeciego dnia FEML 2017, z uczestnikami konferencji spotkał się Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, który w ramach cyklu "Poranna kawa z praktykami biznesu, nauki i polityki" przeprowadził warsztat pt. "Polska, Gospodarka, Bankowość – trendy i wyzwania".

 

 

W tym samym dniu, w części popołudniowej udział wziął Wiceprezes CPBiI – Waldemar Zbytek. Uczestniczył on w panelu dyskusyjnym pt. "Współpraca nauki z biznesem" w towarzystwie m.in. Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotra Dardzińskiego, a także Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kompetencji w irlandzkiej Izbie Reprezentantów – Fioną O’Loughlin. Podczas dyskusji omawiano m.in. projekt ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym, zakładającej wzmocnienie i ustanowienie zasad kooperacji między uczelniami wyższymi a środowiskiem biznesowym.

 

 

Może Cię zainteresować: