Wystartowała akcja społeczności bankowej “Komputer dla Ucznia”

W związku z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa, weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek nauki zdalnej przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Sytuacja ta pokazała, jak wiele dzieci wciąż jest wykluczonych z tej formy nauczania ze względów ekonomicznych. Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”) uruchomili środowiskową akcję „Komputer dla Ucznia”: program przyznawania dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania oraz przekazywanie wycofywanego, ale nadal w pełni sprawnego sprzętu komputerowego.

Szczególnie trudną jest sytuacja w rodzinach i instytucjach sprawujących opiekę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi. Stąd pomysł na wsparcie i dofinansowanie zakupu komputerów dla tych najbardziej potrzebujących.

Do programu zaproszone są banki, firmy infrastruktury bankowej oraz – indywidualnie – pracownicy tego środowiska, którzy w takich sytuacjach zwykle wykazywali się ogromną wrażliwością i zaangażowaniem.

Wierzymy, że akcja umożliwi wielu dzieciom dostęp do zdalnej nauki i wywoła uśmiech na niejednej twarzy, a także będzie kolejnym przykładem realnego wkładu ze strony sektora bankowego w rozwój edukacji dzieci i młodzieży.

Dziękujemy Wszystkim, którzy już zadeklarowali przyłączenie się do akcji.

Bieżące informacje o akcji – w tym informacje o firmach i instytucjach, które nie zastrzegą anonimowości – będzie można przeczytać na naszym portalu www.aleBank.pl oraz na łamach Miesięcznika Finansowego BANK.

Poniżej podajemy nr rachunku bankowego, na który można przekazywać dobrowolne wpłaty.

Wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości w Banku ING Bank Śląski SA, nr: 52 1050 1025 1000 0090 8085 9599, z dopiskiem „KOMPUTER DLA UCZNIA”.

Zachęcamy również do przekazania sprawnego sprzętu komputerowego, który również przekazany zostanie potrzebującym dzieciom (kontakt w tej sprawie: pomoc@wib.org.pl).

Zobacz: Regulamin akcji “Komputer dla Ucznia”.

Może Cię zainteresować: