Wyróżnienia dla koordynatorów uczelnianych Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem na VI Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

W dniach 23-24 marca 2022 r. odbyła się VI edycja Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości pod hasłem „Edukacja finansowa – wspólny obowiązek dla obecnych i przyszłych pokoleń”. Kongres to coroczne spotkanie poświęcone dyskusjom, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Kongres odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Patronat instytucjonalny nad wydarzeniem objęły Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Partnerem wspierającym jest Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem technologicznym Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Organizatorem wydarzenia był Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.

Podczas sesji plenarnej pierwszego dnia Kongresu wręczono wyróżnienia dla najaktywniejszych instytucji i osób w programach edukacyjnych w 2021 r., realizowanych z inicjatywy ZBP.

Wśród wyróżnionych znaleźli się najbardziej aktywni wykładowcy w Programie Edukacyjnym „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” w 2021 r.:

  • prof. Łukasz Furman Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie,
  • dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • dr inż. Kamila Urbańska Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

 

 

Pozostałe dwie kategorie wyróżnień:

Wyróżnienia dla najbardziej aktywnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w Programie „Bankowcy dla Edukacji”, za aktywną współpracę na rzecz edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów w 2021 roku, trafiły do:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
  • Miasta Kraków,
  • Miasta i Gminy Biała Rawska

Za największą liczbę prowadzonych lekcji w roku 2021 w Projekcie BAKCYL wyróżnienie otrzymali:

  • CaixaBank S.A. oddział w Polsce,
  • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie,
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

Może Cię zainteresować: