Wyróżnienia dla koordynatorów uczelnianych Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem na IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

W dniu 10 marca 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik spotkało się ponad 250 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów, aby dyskutować i wymienić się doświadczeniami w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Kongres odbył się pod patronatami ministerstw: Finansów, Rozwoju oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Sesję plenarną puentowała uroczystość wręczenia wyróżnień dla najaktywniejszych instytucji i osób w programach edukacyjnych w 2019 r., realizowanych z inicjatywy ZBP.


Wśród wyróżnionych znaleźli się najbardziej aktywni koordynatorzy uczelniani w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w 2019 r.:

  • dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Ewa Kraska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Kamila Radlińska, Politechnika Koszalińska

 

 

W pozostałych dwóch kategoriach wyróżnione zostały:

 – najbardziej aktywne jednostki samorządu terytorialnego (w Programie „Bankowcy dla Edukacji”)

  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • Urząd Miasta Lublin
  • Urząd Miasta Knurów

 – najbardziej aktywne banki (w Projekcie BAKCYL)

  • Santander Bank Polska S.A.
  • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
  • Societe Generale – Oddział w Polsce

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Może Cię zainteresować: