Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym

Moduł realizowany ze Związkiem Banków Polskich, Biurem Informacji Kredytowej oraz Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor

 


Moduł opisuje m.in. zaplecze informacyjne sektora bankowego, znaczenie wymiany informacji gospodarczych dla konsumentów i przedsiębiorców, zakres informacji gromadzonych przez banki  na temat konsumentów i przedsiębiorców oraz to w jaki sposób każdy konsument może sprawdzić informacje na swój temat.

Moduł składa się z 4 wykładów:

  1. Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać?/ BIK
  2. Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm/ BIG IM
  3. Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich/ ZBP
  4. System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami/ AMRON

 

 

Skrypt do pobrania

Skrypt został przygotowany we współpracy z Partnerami Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: ZBP, BIK, BIG IM. Jest to naukowa synteza prowadzonych wykładów, pomoc dla studenta będąca przypomnieniem lub uzupełnieniem zdobytej wiedzy. Skrypt poświęcony jest zagadnieniom zarządzania ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym. Znajdują się w nim także informacje o rynku nieruchomości – System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami oraz rozdział poświęcony przeciwdziałaniu wykorzystaniu cudzej tożsamości do celów przestępczych.

 

Może Cię zainteresować: