Nowy wymiar bankowości spółdzielczej

Moduł realizowany z Grupą BPS oraz Spółdzielczą Grupą Bankową 

 

 

          

 

Zrzeszenie BPS to największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Tworzy je Bank BPS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 328 zrzeszonych z nim banków spółdzielczych. Grupa dysponuje siecią ponad 2,3 tys. placówek i 2,2 tys. bankomatów. Obsługuje klientów indywidualnych, mikro, małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, rolników, w tym rodzimą przedsiębiorczość. Zrzeszone z Bankiem BPS banki spółdzielcze są uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Więcej informacji na www.bankbps.pl

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa to 192 banki spółdzielcze i SGB Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu. Banki spółdzielcze z zrzeszone z SGB Bankiem dysponują siecią blisko 1500 placówek oraz prawie 4000 bezprowizyjnych bankomatów. Do podstawowych celów działalności banków Spółdzielczej Grupy Bankowej należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej firmom działającym na terenie miast i wsi, przedsiębiorstwom sektora rolno-spożywczego oraz rolnikom, a także wspieranie rozwoju gospodarczego lokalnych środowisk. Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej są członkami Systemu Ochrony SGB System – pierwszego polskiego instytucjonalnego systemu ochrony.

Więcej informacji na www.sgb.pl 

 

Tematy wykładów w ramach modułu:
  • Banki spółdzielcze – banki społecznie odpowiedzialne / SGB
  • Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości / BPS

Prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących banków spółdzielczych w Polsce, specyfiki ich funkcjonowania oraz szczególnej pozycji na rynku bankowym. Słuchacze modułu dowiedzą się jakie są różnice pomiędzy bankami spółdzielczymi a innymi uczestnikami rynku bankowego – bankami komercyjnymi i SKOK-ami. Społeczna odpowiedzialność biznesu, wspieranie społeczności lokalnych i wspólnotowy charakter działania to główne idee przyświecające bankowości spółdzielczej. Uczestnicy modułu zapoznają się z tematyką prowadzenia biznesu bankowego w oparciu o te idee, jak i z wyzwaniami, które stoją przed branżą w najbliższych latach.

Może Cię zainteresować: