Biuro Informacji Kredytowej S. A. powstało z inicjatywy banków i Związku Banków Polskich w celu ułatwienia i obniżenia kosztów procesu wymiany informacji o kredytobiorcach. Biuro wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki, instytucje kredytowe, firmy pożyczkowe oraz inne instytucje finansowe, tworząc i rozwijając narzędzia oceny zdolności kredytowej i wiarygodności płatniczej klientów wskazanych instytucji. BIK przechowuje i przetwarza informacje kredytowe wszystkich klientów banków.

BIK posiada w swojej bazie informacje o 145 mln rachunków należących do 24,6 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 841 tys. mikroprzedsiębiorców. BIK jest zatem instytucją stojącą na straży bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego. Poprzez dostarczanie wiarygodnych informacji o klientach banków, pozwala na wyeliminowanie nieuczciwych kredytobiorców.

Więcej informacji na www.bik.pl

 

W ramach współpracy z tym partnerem realizowany jest wykład:


WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA – CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

Wykład wprowadzający w tematykę dotyczącą minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. W ramach wykładu prezentowana jest platforma edukacyjna SCORE HUNTER.

W trakcie zajęć prezentowane są praktyczne porady:

  • w jaki sposób budować swoją wiarygodność finansową,
  • jakie korzyści płyną z pozytywnej historii kredytowej,
  • w jaki sposób funkcjonuje Biuro Informacji Kredytowej,
  • jakie zagrożenia niesie ze sobą kradzież bądź utrata dokumentów lub nieostrożność w cyberprzestrzeni,
  • jak wykorzystać platformę SCORE HUNTER do nauki budowania wiarygodności finansowej.

SCORE HUNTER to innowacyjna platforma edukacyjna wykorzystująca elementy grywalizacji, którą przygotowało Biuro Informacji Kredytowej. Skierowana jest do każdego, kto miał jakiekolwiek zobowiązanie kredytowe lub zamierza skorzystać z kredytu. Każdy, kto zdecyduje się zarejestrować na www.scorehunter.edu.pl ma szansę podnieść swoje kwalifikacje z zakresu budowania własnej wiarygodności finansowej, ale nie tylko. SCORE HUNTER podpowie również czym jest scoring, jak chronić własne dane osobowe, zastrzec zgubiony dowód i uniknąć konsekwencji wyłudzenia kredytu na naszą tożsamość. Dodatkowo zdobyte na platformie punkty można wymienić na nagrody.

Wejdź do gry już teraz na www.scorehunter.edu.pl

 

 

Nie możesz przyjść na wykład? Pobierz prezentację: