Wykład: Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i życiu codziennym każdego człowieka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Doświadczenie w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej ZUS zbiera już od ponad 80-ciu lat. Powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. Od chwili powołania jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji na świecie.

Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów, co stawia Zakład w czołówce największych instytucji finansowych w Polsce. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią blisko 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Zakład nie prowadzi jednak własnej polityki finansowej i nie może samodzielnie ustalać np. wysokości składek lub świadczeń – politykę w tym obszarze kształtuje Parlament w drodze ustaleń ustawowych.

Więcej na www.zus.pl

 

W ramach współpracy z tym partnerem realizowany jest wykład:

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NIEZBĘDNE W PROWADZENIU FIRMY I ŻYCIU CODZIENNYM KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Wykład realizowany wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach modułu tematycznego „Ubezpieczenia społeczne”.

 

Słuchacz otrzyma wiedzę m.in. o tym:

  • Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne

  • Jakie mamy rodzaje ubezpieczeń społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia emerytalnego)

  • Co wpływa na wysokość emerytury

  • Jakie są warunki otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy

  • Czym różni się niepełnosprawność od niezdolności do pracy

  • Przed jakimi wyzwaniami stoi polski system ubezpieczeń społecznych

  • Jaka jest historia ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie oraz o zadaniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • Jak załatwiać sprawy w ZUS on – line (PUE)

 

Nie możesz przyjść na wykład? Pobierz prezentację.

 

Może Cię zainteresować: