Centrum AMRON to profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, działający w ramach struktury organizacyjnej Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – jedynej w Polsce ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości wyposażonej w zaawansowane funkcjonalności raportujące i analityczne.

Więcej informacji na www.amron.pl

W ramach współpracy z tym partnerem realizowany jest wykład:

 

SYSTEM ANALIZ I MONITOROWANIA RYNKU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Wykład wprowadzający w tematykę dotyczącą Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami czyli ogólnopolskiej bazie danych o cenach i wartościach nieruchomości, wyposażonym w funkcjonalności analityczne i statystyczne
Słuchacz otrzyma wiedzę m.in. o :

  • Znaczeniu dostępu do informacji dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce

  • Publicznych zasobach informacji o nieruchomościach

  • Strukturze bazy danych AMRON

  • Charakterystyce Systemu AMRON