Wykład: Nie stój – inwestuj!

Wykład realizowany wspólnie z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest zachęcenie uczestników do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Słuchacz otrzyma wiedzę m.in. o tym:

  • Kto może zostać inwestorem

  • Czym różni się rynek finansowy od instrumentu finansowego

  • Co oferuje polski rynek kapitałowy

  • Jaka jest zależność pomiędzy podejmowanym ryzykiem a możliwym do osiągnięcia zyskiem

  • Czym różni się analiza techniczna od analizy fundamentalnej

  • Jakie są korzyści z wprowadzenia spółki na giełdę

  • Jak giełda wpływa na gospodarkę

  • Co nam pozwala osiągnąć sukces na giełdzie

 

Nie możesz przyjść na wykład? Pobierz prezentację.

 

Fundacja GPW – jej głównym celem jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej o szeroko pojmowanym rynku kapitałowym, w tym zagadnienia dotyczące rynku towarowego i instrumentów dłużnych.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałowego.

Więcej na www.gpw.pl/o_fundacji

 

Może Cię zainteresować: