Wiedza on-line

„Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line” to ogólnopolski projekt, zorganizowany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

Projekt zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym szkół wyższych biorących w nim udział (lista uczelni) bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Finansowanie Nieruchomości, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Europejski Doradca Samorządowy.

W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.

 

Aby skorzystać z projektu i otrzymać dostęp do bieżących i archiwalnych wydań pism dokonaj rejestracji na stronie www.aleBank.pl.

Może Cię zainteresować: