Warto Bezgotówkowo: konkursy rozstrzygnięte – znamy najciekawsze wizje płatności bezgotówkowych!

Znamy zwycięzców konkursu literackiego ogłoszonego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Warto Bezgotówkowo”, która upowszechnia wiedzę o korzyściach płynących z bezgotówkowych form płatności. Spośród ponad 60 zgłoszonych prac kapituła za najlepszy uznała tekst Niny Szamotulskiej opisujący przyszłość płatności biometrycznych. Wyróżniono również prace Aleksandry Krysik i Macieja Mamulskiego.

Laureaci otrzymają nowoczesny sprzęt oraz akcesoria komputerowe. Równolegle odbywał się konkurs plastyczny dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Zgłoszono w nim ponad 100 prac rysunkowych i malarskich.

Ogólnopolska kampania społeczna „Warto Bezgotówkowo”, oprócz upowszechniania nowoczesnych form płatności w obrocie konsumenckim i gospodarczym, prowadziła również działania edukacyjne. Jednym z nich był konkurs na dowolną krótką formę literacką (bądź komiks) opisującą przyszłość płatności bezgotówkowych w Polsce.

– Chcemy pokazywać, że obrót bezgotówkowy przynosi realne korzyści firmom i konsumentom. Dlatego cieszy nas zainteresowanie młodzieży nowoczesnymi usługami finansowymi, bo płatności elektroniczne to fundament cyfrowej gospodarki. Zakończone właśnie konkursy literacki i plastyczny dowodzą, że przekaz kampanii „Warto Bezgotówkowo” skutecznie dociera również do najmłodszych Polaków, którzy  wykorzystują zdolności artystyczne do twórczego kreowania własnych wizji przyszłości płatności bezgotówkowych – podkreśla Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR.

W ocenie prac brano pod uwagę oryginalny i ciekawy pomysł, atrakcyjną formę, język oraz podkreślenie korzyści płynących z płatności bezgotówkowych.

– Wysoki poziom zgłoszonych prac i ich wyjątkowa kreatywność dowodzi, że młodzież jest otwarta na nowatorstwo i innowacje. To bardzo dobrze wróży dalszej ewolucji nowoczesnych usług płatniczych w Polsce. Mam nadzieję, że prace te okażą się dla nas wszystkich inspirujące do aktywnego korzystania z płatności bezgotówkowych w codziennym życiu – mówi Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Kapituła konkursu najwyżej oceniła prac autorstwa Niny Szamotuły, przedstawiającą przyszłość płatności elektronicznych w 2177 r. w oparciu o zaawansowane rozwiązania biometryczne. Wysokie noty otrzymał nie tylko oryginalny język pracy, ale również kreatywność w tworzeniu wizji świata przyszłości. Drugie miejsce zajęła praca Aleksandry Krysik, a trzecie Macieja Mamulskiego. Doceniono w nich przede wszystkim pomysłowość oraz ciekawą formę.

– Niezwykła popularność obydwu konkursów – otrzymaliśmy ponad 160 prac – wskazuje to na potrzebę kontynuowania działań edukacyjnych. Jak będziemy płacić w przyszłości? Biometrycznie? Emocjami? Warto wejść na stronę www.Wartobezgotowkowo.pl, zapoznać się ze zwycięskimi pracami i przekonać się, że inwencja młodzieży jest nieograniczona – podkreśla dr Przemysła Barbrich, ekspert kampanii „Warto Bezgotówkowo”.

Laureaci otrzymają nowoczesny sprzęt oraz akcesoria komputerowe. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.WartoBezgotowkowo.pl.

***

Informacja o kampanii społecznej „Warto Bezgotówkowo”

Kampanię społeczną „Warto Bezgotówkowo” organizuje ponad 100 firm technologicznych i finansowych, będących dostawcami nowoczesnych instrumentów płatniczych. Została ona objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów. Celem kampanii jest zachęcenie osób indywidualnych, przedsiębiorców i instytucji publicznych do aktywnego korzystania z płatności elektronicznych. Organizowany w ramach kampanii Dzień Płatności Bezgotówkowych to inicjatywa edukacyjna, budująca świadomość korzyści ze stosowania bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Więcej informacji o kampanii oraz szczegóły inicjatyw podejmowanych przez jej partnerów znajdują się na stronie www.WartoBezgotowkowo.pl.

Może Cię zainteresować: