W BIK sprawdzisz nie tylko siebie, ale także kontrahentów i dłużników

Teraz BIK oferuje znacznie szerszy zakres informacji niż tylko kredyty. Klienci indywidualni i mikroprzedsiębiorcy, mogą sprawdzać w BIK własne zobowiązania kredytowe, ale też wpisy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, a nawet kondycję płatniczą dowolnej firmy. Dzięki pakietom usług każdy może mieć dostęp online do historii kredytowej i na bieżąco kontrolować postęp w spłatach kredytu, leasingu czy też należności pożyczkowych.

Według danych Biura Informacji Kredytowej co drugi dorosły Polak spłaca kredyt lub pożyczkę. Osoby te spłacają łącznie 27,8 mln zobowiązań na łączną kwotę 583,45 mld zł. Również w Biurze Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor, z którym BIK ściśle współpracuje, znajduje się 67,9 mln informacji gospodarczych. Już teraz każdy może sprawdzić w jednym miejscu, w portalu bik.pl, zarówno swoje zobowiązania kredytowe z BIK , jak również płatnicze z BIG InfoMonitor.

Z analiz BIK wynika ponadto, że aż 8/10 mikroprzedsiębiorców wykorzystuje prywatne kredyty konsumpcyjne oraz kredyty i pożyczki hipoteczne do częściowego finansowania swojej działalności gospodarczej. Dlatego tak ważna jest możliwość sprawdzenia nie tylko siebie jako klienta indywidualnego, ale też firmy, którą reprezentujemy. Dzięki nowemu systemowi BIK (www.bik.pl) jest to możliwe w jednym kroku. Konto dla firmy można bowiem założyć w jednym procesie wraz z kontem indywidualnym. Wystarczy tylko NIP swojej firmy. Po zalogowaniu mamy możliwość łatwego przełączania się między profilami – indywidualnym i firmowym. Jest to szczególne ułatwienie dla osób, które poza kredytami i zobowiązaniami osobistymi, prowadzą również działalność gospodarczą.

 

Status zobowiązań już w kilka sekund

Nowy system cechuje łatwa nawigacja. Jeden rzut oka wystarczy, aby na podstawie czterech wskaźników zorientować się, np.: czy nasz status jest pozytywny, czy nie było niepokojących informacji na nasz temat, ile mamy zobowiązań i jaka kwota pozostała nam do spłaty. Technologia nowego systemu bik.pl dostosowana do urządzeń mobilnych, zapewnia wygodną obsługę zarówno na tablecie, jak i na smartfonie. Co ważne, możliwość rejestracji za pomocą dokumentu tożsamości została rozszerzona o paszport i kartę stałego pobytu. Usługi BIK stały się jeszcze bardziej dostępne.

 

Nowy Raport BIK nie tylko o kredytach

Wystarczy spojrzeć na pierwszą część Raportu BIK, by szybko ocenić stan naszych zobowiązań. Służy temu Wskaźnik BIK, łączący dane zarówno z BIK, jak i z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Prosta forma graficzna jest użyteczna przede wszystkim dla osób, które spłacają wiele kredytów jednocześnie i miewają problem z terminową spłatą zobowiązań. Wskaźnik BIK można przedstawić innym osobom w celu potwierdzenia własnej solidności płatniczej.

Przydatność Raportu BIK polega na tym, że w jednym miejscu sprawdzimy nie tylko swoje dane kredytowe, ale też informacje z bazy BIG InfoMonitor, np. niezapłacony abonament telefoniczny, fakturę za energię, czy brak zapłaty za czynsz. Wszystko dostępne jest w formie syntetycznych podsumowań oraz szczegółowych zestawień.

– Interaktywna forma raportu pozwala na rozwinięcie każdego jego elementu i wyświetlenie bardziej szczegółowego zakresu informacji. Istotnym ułatwieniem jest graficzna prezentacja postępu w spłacie zobowiązań, czytelna i łatwa w nawigacji. Zwiększenie zakresu danych może być szczególnie użyteczne dla tych osób lub firm, które wprawdzie na czas regulują raty kredytowe, ale ich dane zostały umieszczone w rejestrze BIG InfoMonitor ze względu na opóźnienia w innych płatnościach – podkreśla Marcin Gozdek, Dyrektor Departamentu Rynku Detalicznego BIK. 

Dzięki nowym funkcjonalnościom w Portalu BIK sprawdzimy również wiarygodność płatniczą firmy. To idealne rozwiązanie zarówno dla konsumenta, który chce się upewnić zanim, np. wykupi wycieczkę w biurze podróży lub kupi mieszkanie od dewelopera, jak i dla przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać lub utrzymać relacje biznesowe.

 

Intuicyjna skala oceny punktowej 

Zmiany objęły również prezentację oceny punktowej (tzw. scoring), która w nowym Raporcie BIK wyliczana jest w oparciu o najnowszy model scoringowy BIK i prezentowana w prostej, intuicyjnej skali od 1 do 100 punktów. Im więcej punktów, tym większe jest prawdopodobieństwo spłaty kredytu przez klienta.

Intencją BIK jest, żeby ocena punktowa była jak najbardziej klarowna i zrozumiała w odbiorze. Zależy nam, żeby konsumenci traktowali scoring jako uniwersalne określenie poziomu swojej bieżącej wiarygodności kredytowej. Skala oceny punktowej od 1 do 100 w Raporcie BIK ma służyć z jednej strony ułatwieniu odczytywania oceny punktowej, z drugiej – ma jasno wskazywać, że ocena punktowa jest jednym z wielu elementów, od których zależą decyzje kredytowe, podejmowane przez każdą instytucję finansową na autonomicznych warunkach i w oparciu o własną politykę ryzyka – podsumowuje Marcin Gozdek, Dyrektor Departamentu Rynku Detalicznego BIK.

 

Większe bezpieczeństwo w Alertach BIK

Dotychczas Alerty BIK informowały nas o tym, że ktoś pyta o naszą historię kredytową w związku z próbą zaciągnięcia zobowiązania na nasze dane. Z Alertu dowiadywaliśmy się też, że do BIK została przekazana informacja o opóźnieniu w spłacie nowego kredytu. Teraz Alert powiadomi nas również, kiedy w BIK pojawi się nowe zobowiązanie lub zostaniemy wpisani do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor z powodu np.: zaległości w opłacaniu abonamentu telefonicznego, czy czynszu. Już niedługo powiadomienie z BIK zadziała również w sytuacji, kiedy zostanie złożone zapytanie o nasze dane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Dzięki temu dowiemy się, np. że ktoś chce wyłudzić abonament komórkowy lub w naszym imieniu zawiera umowę na dostawę gazu.

Unikatowość Alertu BIK jako narzędzia chroniącego kredyty jest już doceniana przez wielu użytkowników – według aż 71% ankietowanych* Alert zapewnia bardzo duży stopień bezpieczeństwa.

 

* Badanie opinii na zlecenie BIK, pt. „Ochrona tożsamości”, agencja: ARC Rynek i Opinia, Polacy w wieku 15-65; N=1009; metoda CAWI,  listopad 2017

Może Cię zainteresować: