VIII polska edycja Konkursu Etyka w finansach

Misją Konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach, interesują się finansami lub mają własne obserwacje wynikające z wykonywanej pracy czy z korzystania z usług instytucji finansowych.

 

O Konkursie

Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.

Konkurs jest platformą wyjścia do dyskusji nad zrównoważoną przyszłością sektora finansów wzmocnionego świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz jego integralności. VIII polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Międzynarodowa edycja Konkursu organizowana jest przez Obserwatorium Finansowe w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/). Komisja Etyki Bankowej liczy, że przesłane prace będą cennym materiałem do dyskusji i działań podejmowanych w celu wzmocnienia roli etyki w sektorze finansowym. 

Konkurs Etyka w finansach daje szansę na podzielenie się pasją do wykonywanej pracy, realizowanych badań naukowych, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu finansowego w Polsce i na świecie. 

Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów. 

Polska edycja Konkursu jest realizowana od 2012 r. 

 

Jak wziąć udział w Konkursie

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie zapoznaj się z regulaminem, który znajduje się poniżej i wyślij formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie: www.rejestracjazbp.pl/konkurs

Końcowy termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszenia: 11 stycznia 2021 r. 

Końcowy termin nadsyłania esejów: 1 marca 2021 r. 

Jury, składające się z ekspertów w dziedzinie finansów i etyki, wybierze zwycięzców. 

Pula nagród wynosi 30 tys. zł. 

Nagrody przekazywane są w formie pieniężnej. 

 

Sponsorami Konkursu są są: 

 

 

Partnerem VIII polskiej edycji Konkursu jest CFA Society Poland. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. i zostaną opublikowane na stronie Związku Banków Polskich. 

Zwycięskie eseje polskiej edycji zostaną przetłumaczone na język angielski oraz przekazane do międzynarodowej edycji konkursu.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Sekretarz Komisji Etyki Bankowej przy ZBP: sekretarzkeb@zbp.pl.

Może Cię zainteresować: