VII edycja Konkursu „Etyka w finansach”

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VII polską konkursu „Etyka w finansach”. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”.

 

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym, w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/) – organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu.

Ideą konkursu „Etyka w finansach” jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

Konkurs „Etyka w finansach” daje młodym osobom szansę aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

W VII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł.

 

Sponsorami Konkursu są:

BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank Pocztowy S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Santander Bank Polska S.A.

Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

 

Jak wziąć udział w konkursie

Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie, więcej informacji uzyskają po przesłaniu wiadomości na adres: sekretarzkeb@zbp.pl

Esej konkursowy należy przesłać do5 kwietnia 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2019 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

 

Laureaci poprzedniej edycji oraz tematy ich esejów:

Monika Swaczyna „Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym”

Stanisław Stefaniak  „Rozdział własności i odpowiedzialności? Etyka społecznego aktywizmu inwestorskiego”

Aleksander Kowalski  „Etyczne aspekty przymusowej restrukturyzacji banków”

Mateusz Kucz „Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym?”

Kamil Pruchnik  „Zrobotyzowana automatyzacja procesów w bankowości – szanse i zagrożenia etyczne”.

Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

 

Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@zbp.pl

Biuro:
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

ul. Z. Herberta 8

00-380 Warszawa

Tel. 22 48 68 139

Może Cię zainteresować: