V Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Od 25 lutego br. można rejestrować się na Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, którego jubileuszowa, piąta edycja odbędzie się już 25 marca 2021 r. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu online za pomocą specjalnej, multimedialnej platformy elektronicznej.

 

 

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Edukacja finansowa potrzebna jak nigdy wcześniej – rok doświadczeń, lata wyzwań”. W wydarzeniu będącym miejscem międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni oraz mediów.

Podczas sesji plenarnej głos zabiorą zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich oraz po raz pierwszy – zagraniczny gość specjalny, którym w tym roku będzie Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Bankowej. Zaprezentowane zostaną wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021” oraz odbędzie się debata „Rola edukacji ekonomicznej w skutecznym restarcie gospodarki”, podczas której rozmówcy odniosą się m.in. do kwestii znaczenia narodowych strategii edukacji finansowej dla efektywności działań postcovidowych czy wyzwań rzeczywistości online w kontekście rozwoju kompetencji cyfrowych. Częścią sesji planarnej będzie także wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych.

Sesje panelowe Kongresu, które odbywać się będą równolegle, dotyczyć będą między innymi doświadczeń edukacji szkolnej w czasach zdalnego nauczania, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni czy aktywności na rynku kapitałowym.    

Kongres odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat instytucjonalny nad wydarzeniem objęły Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich oraz Giełda Papierów Wartościowych. Partnerem generalnym jest Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem głównym Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, a Partnerem wspierającym PFR TFI. Organizatorem wydarzenia jest Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja na Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości trwa do 22 marca br.

Szczegóły na stronie www.kef.edu.pl.

 

Może Cię zainteresować: