Uwaga na kolejną falę oszustw

Uwaga na kolejną falę oszustw - fałszywe pisma podszywające się pod decyzje Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Komunikat FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP oraz Komendy Głównej Policji z dnia 18 stycznia 2022 r.

W nawiązaniu do komunikatu FinCERT.pl – BCC ZBP z dnia  20 października 2020 r. pt. „Komunikat FinCERT.pl: Uwaga na fałszywe pisma podszywające się pod decyzje Prezesa Urzędu Patentowego” (link: https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-FinCERT-pl-Uwaga-na-falszywe-pisma-podszywajace-sie-pod-decyzje-Prezesa-Urzedu-Patentoweg) FinCERT.pl – BCC ZBP oraz Komenda Główna Policji ostrzega przed kolejną falą tego typu oszustw. 
 
Podobnie jak w 2020 r. oszuści podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i wysyłają do petentów decyzje wzywające do wniesienia opłaty.  Obecny schemat działania przestępców jest bardzo podobny do modus operandi z 2020 r. O ile oszuści w celu uśpienia czujności niezmiennie podają prawdziwe dane dotyczące zgłaszanych przedmiotów własności przemysłowej oraz dołączają pismo WZOROWANE na wydawanych przez Urząd Patentowy dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwo ochrony), o tyle należna do uiszczenia kwota podana jest w walucie EURO  oraz jest wskazywany w tym przypadku rachunek bankowy prowadzony przez bank w Republice Federalnej Niemiec (mogą to być również rachunki bankowe prowadzone w innych państwa strefy euro). Zmiana ta wynika z podjętej współpracy Prezesa Urzędu Patentowego, organów ścigania i banków, które identyfikując tego typu wyłudzenia wdrożyły mechanizmy przeciwdziałania wykorzystywania działalności bankowej do popełniania przestępstw na szkodę banków oraz ich klientów.

 

Nie jesteśmy jednak bezbronni!

 
Jak rozpoznać fałszywą decyzję:
 
  • kwoty związane z udzieleniem ochrony określone są w EURO, 
  • do uiszczenia opłaty podany jest oszukańczy numer rachunku, który wskazuje, że konto jest prowadzone przez instytucję znajdującą się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 

W przypadku otrzymania decyzji kierowanej z Urzędu Patentowego rekomendujemy zachowanie najwyższej ostrożności!

 

Więcej: www.zbp.pl

Może Cię zainteresować: