Ubezpieczenie doktorantów w ZUS

Od początku roku akademickiego zmieniły się zasady objęcia ubezpieczeniami w ZUS doktorantów pobierających stypendia. Za co i ile będzie musiał zapłacić doktorant? Jak to się liczy? Odpowiada ekspert z ZUS.

Kogo to dotyczy?

Obowiązek opłacania składek dotyczy doktorantów, którzy pobierają stypendium i rozpoczęli naukę w szkole doktorskiej w roku akademickim 2019/2020. Składki opłaca się przez cały okres pobierania stypendium.

Jakim ubezpieczeniom podlega doktorant?

Doktorant podlega ubezpieczeniom społecznym:
  • Emerytalne – w ramach tego ubezpieczenia opłacamy składki, które wpływają na wysokość przyszłej emerytury.
  • Rentowe – daje prawo do uzyskanie m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy
  • Wypadkowe – z niego wypłacane są m.in. odszkodowania wypadkowe.
Dodatkowo doktorant może dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe (nie jest ona obowiązkowa). Jeśli się na nie zdecyduje, to za czas zwolnienia lekarskiego otrzyma zasiłek chorobowy, a w przypadku „powiększenia się rodziny” – zasiłek macierzyński. UWAGA! Z macierzyńskiego mogą też korzystać panowie. Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane przez doktoranta i uczelnię.
 
Do składek społecznych może też dochodzić składka zdrowotna. Ale jest ona finansowana przez budżet państwa i opłaca ją uczelnia. Nie obciąża ona doktoranta.

Jak wysokie są składki?

Wysokość składki jest proporcjonalne do wysokości pobieranego stypendium. Im wyższe stypendium, tym więcej trzeba zapłacić. Naliczeniem składek i przekazaniem ich do ZUS zajmuje się uczelnia.

Uczę się w szkole doktorskiej i pracuję. Czy też zapłacę składki?

Składki od pobieranego stypendium są zawsze obowiązkowe. Natomiast wysokość stypendium może mieć wpływ na składki z tytułu wykonywanej umowy-zlecenia lub prowadzonej działalności. Stypendium wyższe niż minimalne wynagrodzenie (obecnie 2250 zł) powoduje, że nie trzeba płacić składek ze zlecenia i działalności. Natomiast doktoranci pracujący na umowę o pracę zawsze zapłacą składki zarówno z etatu jak i stypendium.
 

Może Cię zainteresować: