Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka

Wykład realizowany wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest zachęcenie uczestników do długoterminowego oszczędzania z myślą m.in. o przyszłej emeryturze.

Poruszane zagadnienia w ramach wykładu, to m.in.:

  • historia ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie,
  • rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • rodzaje ubezpieczeń społecznych (ze szczególnym naciskiem na ubezpieczenie emerytalne)
  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Może Cię zainteresować: