Ubezpieczenia społeczne – do czego uprawniają?

Osoba ubezpieczona może korzystać w razie potrzeby ze świadczeń, np. z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy renty.

 

Ubezpieczenie emerytalne – to ubezpieczenie, z którego dostaniesz emeryturę, gdy osiągniesz wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a w niektórych przypadkach przed osiągnięciem tego wieku. Twoje składki emerytalne zapisujemy na Twoim koncie emerytalnym i subkoncie (wydzielonej części konta), które dla Ciebie prowadzimy. Jeśli jesteś lub będziesz członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE), to część  składki emerytalnej przekażemy do funduszu.

Od wysokości składek emerytalnych zależy Twoja przyszła emerytura. Im więcej ich odłożysz, tym Twoja emerytura będzie wyższa. Składki emerytalne, które gromadzimy na Twoim koncie, podwyższamy co roku (waloryzujemy), aby ich wartości nie obniżała inflacja. Część składki na subkoncie i w OFE może być dziedziczona. 

Ubezpieczenie rentowe – zabezpiecza na wypadek długotrwałej utraty zdolności do pracy. Możesz otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale musisz spełnić  dodatkowe warunki, m.in. otrzymać orzeczenie o niezdolności do pracy (wystawia je lekarz orzecznik w ZUS) oraz mieć określony staż (zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy).

Ubezpieczenie chorobowe – to ubezpieczenie na wypadek choroby lub macierzyństwa. Ze świadczeń wypłacanych z tego ubezpieczenia korzystamy najczęściej. Możesz otrzymać m.in. zasiłek chorobowy (za czas choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim), opiekuńczy (za czas opieki nad dzieckiem lub chorym dorosłym członkiem rodziny) i macierzyński (po urodzeniu dziecka).

Ubezpieczenie wypadkowe – ubezpieczenie od ryzyka wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jeśli niezdolność do pracy ma związek z takim wypadkiem lub chorobą zawodową, to przysługują Ci świadczenia z tego właśnie ubezpieczenia, m.in. zasiłek chorobowy, jednorazowe odszkodowanie, renta.

Ubezpieczenie zdrowotne – daje prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w publicznej służbie zdrowia, czyli szpitalach, przychodniach oraz prywatnych placówkach medycznych, które zawarły specjalne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Takie placówki są oznaczone logotypem NFZ. Składkę zdrowotną pobieramy my, ale przekazujemy ją do NFZ.

Ważne!

Student, który nie pracuje (tylko studiuje), też musi być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłasza go jeden z ubezpieczonych rodziców. Ubezpieczenie członka rodziny nic nie kosztuje – rodzic nie płaci wyższej składki zdrowotnej.

Jeśli żaden z rodziców studenta nie ma tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie prowadzi działalności gospodarczej),  powinna go zgłosić do tego ubezpieczenia jego uczelnia. Musi ją o tym zawiadomić.

Może Cię zainteresować: