Trwa Konkurs Reportażowy dla studentów!

Warszawski Instytut Bankowości serdecznie zaprasza wszystkich studentów I i II stopnia do udziału w II edycji Konkursu Reportażowego OFMA, którego łączna pula nagród wynosi 9 000 złotych! W tegorocznym Konkursie studenci, którzy zdecydują się zgłosić swój reportaż prasowy o życiu studenckim, będą mieli do wyboru kilka obszarów tematycznych. Najlepsi zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi. 

Od 8 września do 31 października br. studenci I i II stopnia z całej Polski mogą zgłaszać swoje reportaże prasowe dotyczące studenckiego życia! Autorzy trzech najlepszych, wg Komisji Konkursowej, reportaży otrzymają nagrody finansowe: za I miejsce – 5 000 złotych, za II miejsce – 3 000 złotych, za III miejsce – 1 000 złotych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas VII Krajowej Konferencji OFMA, która odbędzie się na początku grudnia. 
 

Obszary tematyczne (co najmniej 2 do wyboru):

 • Ekonomia, finanse, przedsiębiorczość;
 • Gospodarka 4.0, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo;
 • Rozwój zawodowy, rynek pracy i kompetencje przyszłości;
 • Studencki ruch naukowy i działalność społeczna;
 • Zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • Kultura, sztuka, sport i aktywność ruchowa;
 • Ekologia i ochrona środowiska.

Wymagania techniczne reportażu prasowego:

Reportaż o objętości od 8 000 do 12 000 znaków ze spacjami musi zostać przesłany w formacie .pdf i dotyczyć, co najmniej dwóch obszarów tematycznych. 

Zasady zgłoszeń:

 • Jeden uczestnik może zgłosić jeden reportaż.
 • Za prawidłowe zgłoszenie uznaje się zgłoszenie, które zostało złożone w terminie, zawiera wypełniony i podpisany wniosek oraz załączoną pracę w odpowiednim formacie.
 • Terminem ostatecznym nadsyłania prac upływa 31 października 2021 roku.
 • Zgłoszenia należy przesłać na adres ofma@wib.org.pl z dopiskiem w tytule maila „Konkurs Reportażowy OFMA 2021 – zgłoszenie”.
 

Więcej informacji: ofma.info.pl

 

Zapraszamy serdecznie do udziału oraz zapoznania się ze szczegółami Konkursu! 

 

Może Cię zainteresować: