Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”

W odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora bankowego, Związek Banków Polskich we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji kontynuuje organizację szkoleń z zakresu wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego adresowanych zarówno do rzeczoznawców majątkowych, jak również pracowników banków. Tylko w ostatnich dwóch latach w 20 edycjach szkoleń uczestniczyło 601 osób.

 

Zakres szkolenia „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”  wypracowany został we współpracy Związku Banków Polskich z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jeszcze w roku 2010. Pod koniec 2014 roku Federacja wypowiedziała umowę o współpracy przy organizacji szkolenia, więc od grudnia 2014 roku ZBP samodzielnie prowadzi szkolenie po zweryfikowaniu zakresu merytorycznego, ale z niezmienioną obsadą wykładowców.  Wśród wykładowców szkolenia znajdują się naukowcy i praktycy – wysokiej klasy specjaliści zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności – wśród nich przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.

Szkolenia mają na celu m.in. przygotowanie zarówno rzeczoznawców majątkowych w zakresie oczekiwań banków w stosunku do operatów szacunkowych, jak i przygotowanie pracowników banków do dialogu z rzeczoznawcą, w zakresie wiedzy specjalnej wykorzystywanej przez rzeczoznawców majątkowych w procesie wyceny i sporządzania operatów szacunkowych. Szkolenia te porządkują wiedzę rzeczoznawców dla tego specyficznego celu, jakim jest zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy i pozwolą  na przygotowywanie wycen dla banków oraz przyjmowanie w bankach tych opracowań w oparciu zarówno o polskie przepisy prawa, ale też o nowoczesne zasady spójne ze standardami Europejskimi TEGOVA (EVS), standardami Międzynarodowymi MSW (IVS) oraz dyrektywami unijnymi dotyczącymi zasad wyceny z zakresu zabezpieczeń wierzytelności oraz regulacje nadzorcze obowiązujące banki i instytucje nadzorcze.

 

Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” odbywa się pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego. Specjalistyczny kurs obejmuje 38 godzin zajęć zakończonych egzaminem pisemnym w formie testu wyboru i składa się z następujących bloków tematycznych:

 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesie wyceny zabezpieczeń na tle uregulowań prawnych systemu bankowego- 2h

 • Prawne formy zabezpieczenia kredytu i pożyczki hipotecznej. Rodzaje hipotek- 2h

 • Ekonomiczne zasady wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności- 6h

 • Kryzysy rynku nieruchomości. Mechanizmy powstawania i skutki ekonomiczne- 3h

 • Bazy cen transakcyjnych nieruchomości jako źródło danych- 2h

 • Wycena nieruchomości dla banku hipotecznego- 4h

 • Wycena nieruchomości dla banku uniwersalnego- 5h

 • Specyfika analizy rynku nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego- 4h

 • Ryzyka związane z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności- 5h

 • Analiza przykładowych opracowań, w kontekście najczęściej popełnianych błędów- 3h

 • Analiza i procedury odbioru oraz ostatecznego ustalenia wartości zabezpieczenia przez bank- 2h

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem oraz nadaniem świadectwa zdania egzaminu. Łącznie do egzaminu podeszło 604 osoby, w tym 529 osób po ukończeniu szkolenia. Każdorazowo po zakończeniu egzaminu, Związek Banków Polskich przygotowuje listę rzeczoznawców majątkowych, rekomendowanych bankom zrzeszonym w ZBP. Ukończenie Szkolenia jest jednym z warunków podjęcia współpracy z Centrum AMRON w zakresie sporządzania operatów szacunkowych na zlecenia banków współpracujących w tym zakresie z Centrum AMRON. Obecnie Centrum AMRON współpracuje z grupą 233 rzeczoznawców majątkowych, obsługując proces wycen wartości nieruchomości dla 7 banków komercyjnych i kilku banków spółdzielczych.

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniach, serdecznie zapraszamy do zapisów. Najbliższa edycja szkolenia zaplanowana została na 23-24 oraz 30-31 marca 2017 r. Szczegółowy program, koszt udziału oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz zapisy:

Katarzyna Jastrzębska

tel. (+48) 22 623-84-53, kom. 885-885-923

e-mail: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl

 

Współpraca z Działem Wycen Nieruchomości Centrum AMRON:

Katarzyna Kozłowska, Specjalista ds. Obsługi Klientów

Tel. (+48) 22 463 47 61, kom. 723-723-796
e-mail: katarzyna.kozlowska@amron.pl

Może Cię zainteresować: