„Szkoła Bankowości i Finansów” powraca!

20 marca br. na Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie rozpocznie się kolejny cykl spotkań w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów” – multimedialnej inicjatywy akademickiej realizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich i portal Wykładnia.pl w ramach działań m.in. Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”. Tematem spotkania z udziałem pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli biznesu będzie „Forex, kryptowaluty, giełda”.


Wśród prelegentów, którzy przedstawią swoje wystąpienia będą prof. dr hab. Wojciech Pyzioł z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. UO dr hab. Dariusz Szostek z Uniwersytetu Opolskiego, a także przedstawiciele sektora bankowego. Zaproszeni goście przedstawią krótkie wystąpienia dotyczące wybranych zagadnień, po których odbędzie się debata z udziałem prelegentów i zebranych na sali uczestników.

W debacie wezmą udział prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, Waldemar Zbytek – Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, dr Piotr Dąbrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. UO dr hab. Dariusz Szostek. Debata będzie transmitowana online do dziewięciu szkół wyższych uczestniczących w projekcie.

„Szkoła Bankowości i Finansów” to cykl 9 wykładów stacjonarnych o tematyce szeroko związanej z ekonomią, bankowością, gospodarką elektroniczną i cyberbezpieczeństwem na wybranych uczelniach w Polsce, jednocześnie bezpośrednio transmitowany w czasie rzeczywistym do innych jednostek biorących udział w projekcie.

Każdorazowo w wykładzie czy debacie może aktywnie wziąć udział każdy ze studentów, zarówno na miejscu wykładu, jak i na pozostałych uczelniach – istnieje możliwość zadawania pytań do uczestników debaty, poprzez specjalnie uruchomiony czat. Ponadto, studenci, którzy wezmą udział we wszystkich spotkaniach w ramach SBiF, po korzystnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę z poruszanych zagadnień, otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie.

W SBiF uczestniczą Wydziały Prawa i wybrane Wydziały Ekonomii z takich uczelni jak Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia im. Andrzeja Frycz-Modrzewskiego w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet w Białymstoku.

Może Cię zainteresować: