Szkoła Bankowości i Finansów – o projekcie

7 czerwca br. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się trzecie spotkanie w ramach międzyuczelnianego cyklu wykładów – „Szkoła Bankowości i Finansów”, tym razem pod tytułem „Oszczędności i kredyty - sprawa indywidualna czy element rozwoju gospodarczego kraju?”. Cykl zakłada przeprowadzanie wykładów stacjonarnych na wybranych uczelniach w Polsce i jednoczesną bezpośrednią ich transmisję w czasie rzeczywistym do innych jednostek biorących udział w projekcie.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Krzysztof Kokot oraz prof. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski). Dyskutowano m.in. nad tym jak zachęcić Polaków do oszczędzania długoterminowego, jak podzielić zadania pomiędzy państwo a sektor prywatny czy też czy tzw. bitcoiny to duże ryzyko czy nowoczesny sposób oszczędzania.

 

Cały cykl zainaugurowano w kwietniu podczas spotkania na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczącego 25-lecia polskiej bankowości, zaś w maju na Uniwersytecie Opolskim tematem przewodnim było cyberbezpieczeństwo.

 

W trakcie każdego ze spotkań istnieje możliwość zadawania pytań do uczestników debaty na konkretnym wydziale ze strony pozostałych jednostek. Pytania te są moderowane i publikowane w czasie rzeczywistym na ogólnodostępnej stronie internetowej wydarzenia, moderator wybiera kilka z nich i są one zadawane na koniec. Elementem uatrakcyjniającym ten projekt jest wydawanie jego multimedialnego podsumowania po każdym z wykładów w formie dostępnych i bezpłatnych m-booków.

W projekcie udział biorą, oprócz wymienionych takie uczelnie jak: Uniwersytet Szczeciński, Akademia im. Frycz Modrzewskiego w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Zielonogórski), Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet w Białymstoku.

Może Cię zainteresować: