System Zastrzegania Kart, (+48) 828 828 828

Z początkiem listopada ruszyła kampania informacyjna Systemu Zastrzegania Kart, (+48) 828 828 828. Ma ona na celu zwiększenie świadomości wśród posiadaczy kart bankowych funkcjonowania w Polsce jednolitego Systemu Zastrzegania Kart. 

Służyć ma także dalszej popularyzacji posługiwania się kartami i rozwojowi obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Kampania marketingowa toczy się w prasie, radiu i internecie. Towarzyszy jej kampania outdoorowa- i bankomatowa.

Wobec stale zauważalnego niedoboru powszechnie dostępnej informacji w obszarze bezpieczeństwa produktów bankowych oraz konieczności zwiększania wiedzy ekonomicznej społeczeństwa Związek Banków Polskich zawarł porozumienia o współpracy z : „ Dziennikiem Gazetą Prawną”, „Super Expressem” i Polskim Radiem SA. W ramach, której w ww. mediach prowadzone będą cykle informacyjno- edukacyjne, które stanowić będą nowoczesny zbiór informacji w o terminologii stosowanej w bankowości, zaletach stosowania elektronicznej bankowości oraz sposobach bezpiecznego korzystania z produktów bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa kart płatniczych.

Związek Banków Polskich uruchomił System Zastrzegania Kart 1 stycznia 2014 r. Pozwala on na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku.

Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę. Zautomatyzowana infolinia IVR wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy. Posiadacz kart po wybraniu nazwy banku zostanie przekierowany do właściwej infolinii. Komponent rozpoznawania mowy rozpoznaje każdą nazwę banku na wszelkie, powszechnie wykorzystywane sposoby wypowiadania danej nazwy – uwzględnia skróty, pełne formy, pominięte słowa w pełnej nazwie, a w przypadku nazw banków o niepolskim brzmieniu będzie umożliwiał rozpoznawanie nazwy w oryginalnym języku. System będzie samoczynnie douczać się po każdej rozmowie a portal głosowy może prowadzić obsługiwać równolegle wiele rozmów połączeń.

Numer: (+48) 828 828 828 jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotna rolę. Jedynym ponoszonym kosztem jest koszt połączenia z infolinią, zgodny z tabela opłat operatora.

Operatorem sytemu jest ZBP. System powstał dzięki zaangażowaniu NBP. Partnerami Systemu są: MasterCard, Visa i Exatel, First Data.

Więcej informacji na portalu: www.zastrzegam.pl

Może Cię zainteresować: