Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet z naszym udziałem!

19 listopada 2015 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się sesja z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet.  Wzięli w niej udział przedstawiciele nauki i biznesu, którzy zajmują się przedsiębiorczością i rozwojem zawodowym kobiet. O roli i znaczeniu mentoringu w samorozwoju opowiadała dr Urszula Wiśniewska, dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

 

Sesja zainaugurowana była przez  JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługę.

W trakcie posiedzenia mowa była o coachingu businessu, neuropotencjale w aktywności kobiet, barierach i szansach jakie napotykają kobiety na stanowiskach kierowniczych, znaczeniu mentoringu w kontekście samorozwoju oraz o przedsiębiorczości kobiet.

 

Każdy człowiek stanowi synonim nieograniczonego potencjału. Naturalnym jest, że odkrycie tego potencjału w dużym stopniu zależy od niego samego, ale nie można zapominać, że również  od zewnętrznej stymulacji  oraz okoliczności, w jakich się znajduje. Doskonałym narzędziem umożliwiającym dotarcie do możliwości każdego z nas jest właśnie mentoring. Dobry mentor potrafi wywierać wpływ, inspirować, nie boi się współzawodnictwa, a jednocześnie jest godnym zaufania. – powiedziała dr Urszula Wiśniewska, dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

W ramach wydarzenia prowadzone były również konsultacje nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane mogły uzyskać informacje dotyczące możliwości finansowania działalności gospodarczej, procedur rejestracji firmy, podatków dochodowych i VAT, kosztów i składek ZUS, regulacji prawnych, elementów biznesplanu, a także zasad podejmowania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

Organizatorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Śląski. Sesja odbywała się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Może Cię zainteresować: