Sukcesy Polaków w 2016 roku

Ranking osobistych sukcesów Polaków w 2016 r. wygrały osiągnięcia w życiu zawodowym. Wśród sukcesów finansowych - górą oszczędzanie, które wyprzedziło m.in. podwyżkę wynagrodzenia i premię. Z poczuciem odniesionego sukcesu zakończyło miniony rok dwie trzecie Polaków – wynika z badania „Sukcesy i porażki Polaków 2016 r.”, wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor i BIK.

W badaniu „Sukcesy i porażki Polaków 2016 r.”*, przeprowadzonym przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK, spytaliśmy rodaków czy odnieśli w zeszłym roku jakiś sukces, również w obszarze finansów. Okazało się, że zdecydowanie największą satysfakcję w 2016 r. sprawiły Polakom osiągnięcia związane z pracą zawodową, na drugim miejscu znalazły się sukcesy w życiu prywatnym, a na trzecim osiągnięcia edukacyjne. Kolejnymi źródłami sukcesu były styl życia oraz realizacja poważnych życiowych wydatków. Badanie pokazało też, że wysoko cenimy sobie zdrowie.

 

 

Zmiana pracy to jest to

Na pytanie: „Co uznałbyś za największy osobisty sukces 2016 r.?” – największa grupa badanych, aż 7 proc., wymieniła znalezienie nowej pracy, kolejnych 5 proc. sukcesy zawodowe w dotychczasowym miejscu zatrudnienia, a 3 proc. posiadanie satysfakcjonującej i przynoszącej dochód pracy. Takim opiniom wyjątkowo sprzyjała sytuacja na rynku pracy, bezrobocie w ciągu roku spadło z 10,3 proc. do 8,3 proc. do granic najniższych od 25 lat, w górę poszła płaca minimalna oraz przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. Co setny badany (1 proc.) przywołał również na liście sukcesów założenie w 2016 r. własnej firmy. W efekcie w czołówce Polaków odczuwających, że udało się w zeszłym roku odnieść sukces są osoby wiążące go z życiem zawodowym, łącznie 16 proc., czyli co szósty ankietowany.

 

Najbardziej ucieszyły narodziny dziecka, ale również pokonanie choroby i utrata wagi

Lista powodów do odczuwania dumy z dokonań w minionym roku nie ogranicza się jednak do pracy. W otwartym pytaniu, w którym badani sami wymieniali osiągnięte sukcesy, liczne są także wydarzenia z życia prywatnego. Wysoko z 4 proc. udziałem w ogólnej licznie wskazań znalazły się narodziny dziecka, 3 proc. zdobyło posiadanie rodziny, 2 proc. znalezienie idealnego partnera, a 1 proc. zawarcie związku małżeńskiego. Razem 10 proc. wskazań.

Kolejnym ważnym punktem – budującym poczucie sukcesu jest też wykształcenie – osiągnięcia naukowe, zdanie matury, rozpoczęcie studiów, ich ukończenie, przejście rozwijających szkoleń czy kursów. Na ten element wskazało 6 proc. ankietowanych, a kolejne 2 proc. było z siebie dumnych po tym jak udało im się zdobyć prawo jazdy.

Znaczącym źródłem sukcesu jest również możliwość prowadzenia pożądanego stylu życia: podróżowanie, uprawienie hobby z sukcesami i możliwość życia „po swojemu”, łącznie elementy te dały 7 proc. wskazań.

Jak wynika z badań, satysfakcjonującą sprawą jest także dla wielu umiejętność zrealizowania znaczących wydatków wiążących się z poważnymi życiowymi decyzjami. Jak np. zakup mieszkania i budowa domu (łącznie 1 proc.), zakup samochodu – 2 proc., remont posiadanego lokum (2 proc.) oraz przeprowadzka (1 proc.). Są to wydarzenia, które mądrze przeprowadzone potrafią dać mnóstwo zadowolenia.

Ostatnia kategoria sukcesów to sukcesy związane ze zdrowiem. Zdobyły całkiem sporo, bo 4 proc. głosów ankietowanych. Polacy wymienili tu w pierwszej kolejności – pokonanie choroby, następnie – sukcesy w odchudzaniu, posiadanie dobrego stanu zdrowia oraz wyjście z nałogu.  

 

Co trzeci Polak bez osiągnięć w minionym roku

Jedna trzecia Polaków podsumowując 2016 r. nie ma jednak się czym pochwalić – wynika z badania BIG InfoMonitor i BIK. 16 proc. ma kłopot aby cokolwiek sobie przypomnieć, a 18 proc. mówi wprost, że żadne sukcesy w 2016 r. im się nie zdarzyły. Albo więc nie udało im się z powodzeniem zrealizować planów, albo nie postawili sobie żadnych celów, których osiągnięcie przyniosłaby satysfakcję.

Badanie pokazało, że szczególnie trudno coś pozytywnego przytoczyć osobom pomiędzy 55 a 65 rokiem życia. W tej grupie wiekowej niemal połowa (49 proc.) ankietowanych podsumowując 2016 r. nie wymienia słowa sukces. Po przeciwnej stronie jest grupa 18-24 latków, w której poczucie odniesionego sukcesu ma aż trzy czwarte ankietowanych.

Co oczywiste osiągane sukcesy to w dużym stopniu zależą od etapu życiowego. 25-39 latkowie dominują wśród deklarujących powodzenie w znalezieniu nowej pracy i czerpiących radość z narodzin dziecka. Osiągnięcia związane z edukacją w głównej mierze są udziałem 18-24 latków. 18-24 latkowie jednocześnie na równi z 40-54 latkami wysoko oceniają posiadanie satysfakcjonującej przynoszącej dochód pracy jak i zadowolenie z posiadanego hobby. Kategoria wiekowa od 55 do 65 lat najbardziej zauważalna jest gdy przywoływana jest satysfakcja z podróżowania.

 

Człowiek sukcesu potrafi oszczędzać

Co może zaskakiwać, w dzisiejszej konsumpcyjnej rzeczywistości, na liście 20. najczęściej wymienianych źródeł sukcesu nie ma wprost mowy o pieniądzach. Bo sukces finansowy i sukces w ogóle to dla 78 proc. Polaków zupełnie co innego – wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK. Gdy już pojawia się mowa o sukcesie finansowym w 2016 r., bezapelacyjnie na 1. pozycję wysuwa się oszczędzanie. „Udało mi się oszczędzić!” stwierdziło z radością 35 proc. ankietowanych.

 

 

Na kolejną pozycję listy sukcesów finansowych trafiło zadowolenie wynikające z wyższych niż oczekiwane zarobków – 26 proc. O sukcesie w postaci podwyżki wspomina 18 proc. badanych, o wygranej nagrodzie 17 proc. Jest też radość z udanych inwestycji i korzystnych transakcji oraz otrzymanej premii.

Tak jak za wyczyn Polacy poczytują oszczędzanie, tak brak oszczędności równa się finansowej porażce, taką opinię ma po 2016 r. aż 26 proc. respondentów, kolejnych 19 proc. ze smutkiem stwierdza, że oszczędziło mniej niż planowało również poczytując to sobie za klęskę. Trzecim punktem rankingu porażek finansowych 2016 r. jest dokonanie zakupu po zawyżonej cenie – 16 proc. oraz znów kłopoty z oszczędnościami, a konkretnie konieczność ich uszczuplenia – 14 proc. Po 13 proc. wskazań zdobyły też kłopoty ze spłatą kredytu oraz niższe od oczekiwanych zarobki. Dla co dziesiątej osoby dotkliwy okazał się brak podwyżki, a dla co dwunastej brak premii.

 

 

Bilans sukcesów i porażek finansowych minionego roku wychodzi jednak zdecydowanie na plus. Więcej jest osób, którym udało się zaoszczędzić, zarobić ponad oczekiwania, otrzymać podwyżkę i premię niż tych którym się tych celów osiągnąć nie udało.

Optymistyczny jest również fakt, że z poczuciem spełnienia, przynajmniej w jednym z kilku ważnych obszarów życia, przeszło z 2016 r. do 2017 r. dwóch na trzech rodaków.

 

*Badanie ARC Rynek i Opinia wykonane metodą Computer Assisted Web Interview, na panelu internetowym, na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku od 18 do 65 roku życia, N= 1000, grudzień 2016 r.

 

***

 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym”.

Może Cię zainteresować: