Student na postojowym

„Zatrudnię studenta na umowę-zlecenie” – to częsty zapis w ogłoszeniach o pracę. I zapewne dla wielu z was wykonywanie umów cywilnoprawnych to ważne wsparcie studenckiego budżetu. Niestety, pandemia COVID-19 sprawiła, że część waszych zleceniodawców musiała zredukować zatrudnienie, przez co straciliście źródło dochodu. „Tarcza antykryzysowa” dla osób w takiej sytuacji przewiduje tzw. świadczenie postojowe.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Świadczenie postojowe przysługuje, jeśli wykonywałeś/-aś umowę cywilnoprawną, czyli:
 • umowę agencyjną,
 • umowę zlecenia,
 • inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • umowę o dzieło,
zawartą przed 1 lutego 2020 roku, a obecnie nie możesz jej wykonywać w całości lub części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
 
A ponadto:
 • mieszkasz na terytorium Polski,
 • jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożysz wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 
 

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość postojowego zależy od sumy Twoich przychodów z zawartych umów.
 
Pełna kwota świadczenia to 2080 złotych (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku). Jest ono nieoskładkowane i nieopodatkowane.
 
Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 

Jak złożyć wniosek?

 • Abyś otrzymał(a) świadczenie postojowe Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C).
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
 • Jeżeli zawarłeś/-aś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy. 
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 
 
Twój zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS
– za pośrednictwem poczty, 
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. 
 

Przykład:

Maciej jest kelnerem w kawiarni. Pracuje na podstawie umowy zlecenia zawartej od 10 stycznia na czas nieokreślony. Z umowy zlecenia wynika, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 marca kawiarnia jest zamknięta z powodu COVID-19. W marcu 2020 r. przychód Macieja z umowy zlecenia wyniósł 600 zł. Na wniosek Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
 
Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysokości 2 080 zł, bo spełnia następujące warunki:
 • podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych),
 • umowa zlecenia została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
 • właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpieniem COVID-19,
 • w marcu wynagrodzenie Macieja było niższe od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku ).

 

Autor: Krzysztof Piskorz (ZUS)

Może Cię zainteresować: